Testamentera en gåva

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Det gäller lokalt – stöd till människor bosatta i Saltsjöbaden - såväl som globalt - hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, hiv och aids och katastrofinsatser. En gåva till Saltsjöbadens Diakoni blir ett viktigt bidrag till en angelägen verksamhet som drivs ideellt och finansieras av gåvor. Nedan finner du svar på fyra vanliga frågor.

Hur gör jag om jag vill testamentera till saltsjöbadens diakoni?
Skriv att du vill att en viss summa, procent eller en viss tillgång ska gå till Saltsjöbadens Diakoni. Ange gärna hur du vill fördela den mellan lokal diakoni, d.v.s. i Saltsjöbaden och global diakonin, d.v.s. internationell hjälp. Skriver du inget kommer styrelsen att fördela medlen efter bedömda behov.

Kan jag själv bestämma hur pengarna ska användas av er?
Vill du att ditt arv ska användas till ett visst projekt eller område kommer vi att följa dina önskemål så gott vi kan. Kom bara i håg att samhällen förändras över tid. Det projekt du känner för idag kanske inte längre är aktuellt den dag du går bort. Vi ser gärna att man inte låser pengarna till något specifikt område eller projekt så att vi kan använda pengarna där de behövs bäst för stunden.

Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt?
För oss, och för dig som testamenterar, är det väldigt viktigt att pengarna används så som du skrivit. Detta garanteras genom att Saltsjöbadens Diakoni legalt baserar sig på en ideell, registrerad förening (Diakonikretsen) med egen styrelse, revisor och med Saltsjöbadens Församlings kyrkoherde som ordförande.

Kan saltsjöbadens diakoni hjälpa mig att skriva testamente?
Vi kan ge dig information, tips och råd, men när det gäller själva skrivandet är det bättre att du kontaktar någon som inte kan ha något intresse i var du testamenterar dina pengar, som en bank eller jurist. Annars riskerar vi att det uppstår frågor om att vi påverkar människor att skriva på ett visst sätt. Men vi hjälper dig mer än gärna ta reda på information om olika arvsfrågor och hjälper dig komma fram till hur dina pengarkan användas på bästa sätt.

Tack för att du tänker på Saltsjöbadens Diakoni.

Kontakta gärna oss för att diskutera detta närmare.