De ställer upp i kyrkovalet 2021

Här kan du läsa mer om vilka grupper som ställer upp i kyrkovalet i Saltsjöbadens församling.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med
politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

I Saltsjöbadens församling ställer följande nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige:
* Gröna Kristna
* Vår kyrka i Saltsjöbadens församling
* Vänstern i Svenska Kyrkan

Gröna kristna

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Gröna kristna.

Vår Kyrka i Saltsjöbadens församling

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Vår Kyrka i Saltsjöbadens församling

Vänstern i Svenska Kyrkan

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Vänstern i Svenska Kyrkan.