Foto: Arne Hyckenberg

Babycafé

Lek & Sång. Prat & Fika. Varje torsdag kl 09.30-12.30 under våren.

Träffa andra barn och föräldrar. Leka, prata och fika. Sjung kända och nya sånger tillsammans under sångstunden. Kom när du vill och stanna så länge det passar dig och ditt/dina barn!

Torsdagar kl 09.30-12.30
Saltsjöbadens församlingshem

Sångstunder:
10.00 för barn under 10 månader
11.00 för barn 10 månader och uppåt 

Populär mötesplats

På babycaféet kan föräldrar och bebisar mötas. Det är en plats för de allra yngsta bebisarna och musikstunden är anpassad efter ålder.