Skogsö kapell
Foto: Saltsjöbadens församling

Skogsö kapell och kyrkogård

Skogsö kapell används till både dop, bröllop och begravningar

Skogsö kapell renoveras

Skogsö kapell är stängt för renovering (både utvändigt och invändigt) tillsvidare. Preliminär återöppning våren 2024. Toalett finns på kortsidan av servicehuset vid parkeringen. Kyrkogårdsfrågor: ring 08-7481921. Kyrkogårdsexpeditionen vid parkeringen är bemannad måndagar kl 09-11 för besök.

Skogsö kyrkogård och kapell, ritade av Erik Bülow-Hübe och invigdes 1921.  Skogsö kyrkogård med sitt kapell är en omtyckt plats för olika kyrkliga verksamheter och inte minst för rofyllda strövtåg och enskild meditation. Under årens lopp har kyrkogården byggts ut och kompletterats med en minneslund, parkbelysning mm. Kapell och klockstapel har genomgått en del renoveringar och år 2007 installerades en ny digital orgel.

Under år 2008 förbättrades tillgängligheten till kapellet genom att en ramp smögs in i landskapet till en ny entré, utformad helt i glas. I anslutning till denna anlades även en utvändig gudstjänstplats norr om kapellet. För att ge platsen en extra andlig dimension har mönstret i markbeläggningen utformats som en labyrint. Invigningen ägde rum den 8:e juni 2008.

Under hösten 2009 byggdes kapellkällaren om, och innehåller numera ett fint samlingsrum och ett kök, samt en toalett anpassad för rörelsehindrade.Toaletten är även utrustad med ett skötbord. Hela kapellet har således rustats upp, försetts med miljövänlig bergvärme och kompletterats för allsidig användning. Kapellet nyttjas gärna även för mindre sammankomster och andliga övningar.

Ombyggnaden av Skogsö kapell och den nya entrén, som är utformad av arkitekt Björn Uhlén, tilldelades Nacka stadsbyggnadsutmärkelse 2009.

Hitta till Skogsö kyrkogård & kapell


Skogsö kyrkogård & kapell, Kyrkogårdsvägen 16

Med bil
Framme i Saltsjöbaden kommer du till en korsning med en Statoilmack på höger sida. Efter trafikljusen lägger du dig i det vänstra körfältet som snart svänger skarpt till vänster. Fortsätt rakt och sväng vänster efter några hundra meter över järrnvägen, sedan direkt till höger. Följ skyltningen mot Skogsö. 

Med Saltsjöbanan
Gå av vid Neglinge station. Korsa järnvägen och följ Torsvägen åt höger, sväng därefter vänster in på Skogsövägen och ta Kyrkogårdsvägen. En promenad på knappt tre och en halv kilometer.