Var dag med Gud -Församlingsinstruktion

Om vår vision, mission, fokusområden och konkreta steg de närmsta fyra åren.

nedan Utdrag ur Saltsjöbadens församlingsinstruktion

Läs hela här

Gud har en dröm för sin värld! Och den drömmen är kyrkans dröm! Församlingens dröm! Din och min dröm! Med utgångspunkt i att ingen dröm är för liten och ingen dröm är för stor har barnen, medarbetarna, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor fått drömma. Drömmarna bygger på att vi alla vill leva vår vision, att vi alla lever: Var dag med Gud! Gud är oss alltid nära och vill alltid vårt bästa varje dag. Då är det lätt att leva var dag med Gud.

Vision

Församlingens vision ”Var dag med Gud”  vilar stadigt på vår mission ”Vi skall utifrån den kristna tron bidra till att de som lever och vistas i Saltsjöbadens församling ska finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek”.

Här - där vi är, där vi bor!

Missionen är vårt uppdrag och vi ser den som ”Mission possible” som för oss handlar om ”att göra möjligt” både lokalt och globalt

Gud har en dröm för sin värld. Att det kan vara så enkelt: att vi tar hand om varandra, hjälper varandra. Här - där vi är, där vi bor! Och Där - solidarisera med människor i nöd.

Vårt uppdrag: att göra tydligt i alla våra verksamheter och gudstjänster Vem Gud är, Hur Gud är, Var Gud är. Vi vill göra detta genom berättelserna och våra samtal, förmedla en bild genom musik, genom babysång, ja, genom alla grupper. Uppdraget är inte bara livslångt, det är evighetslångt. Det är kyrkans uppdrag, vårt uppdrag, vår Mission – ”Mission possible”

Fem fokusområden inom de närmaste åren

För att församlingen ska nå sitt önskat-läge och därmed vara relevant för församlingsborna har medarbetare tillsammans med kyrkorådet gemensamt prioriterat och valt ut följande punkter att mål- och aktivitetssätta inom ramen för kyrkorådets och förskolans verksamhetsplaneringsprocess:

  • Vi skall vara relevanta för våra församlingsbor (barn, ungdomar och vuxna)
  • Vi skall vara en hållbar kyrka – miljö, ekonomi, socialt och andligt
  • Vi skall vara navet ”mitt i byn”
  • Vi skall vara möten mellan människor
  • Vi skall vara utåtriktade och nyfikna för att leverera mervärde till våra församlingsbor

Visioner om vart vi vill och konkreta steg de närmsta fyra åren

Några konkretiseringar av vart vi vill nå de närmaste fyra åren:

  • Vi renoverar vårt församlingshem för att vara relevanta för våra församlingsbor, barn, ungdomar och vuxna!
  • Vi satsar på Kyrkan och Berättelserna; att göra kyrkans rum viktigt för alla åldrar!
  • Vi satsar på Kyrkan och Kulturen; ett att sätt göra kyrkan aktuell i människors vardag och liv!
  • Vi satsar på Kyrkan och Barn & Ungdom; det är vår framtid som kyrka!

Församlingsinstruktion

Här kan du läsa hela församlingsinstruktion:
Saltsjöbadens församlingsinstruktion