Församlingsinstruktion

Om vår vision, mission, värdeord och mål de närmsta fyra åren.

Församlingens verksamheter är inget självändamål. Det centrala och överordnande är det goda livet:
att människor finner en tro som bär och fördjupar ett liv i kärlek.

Det goda livet är också det hållbara livet. Det kan också uttryckas så, att församlingen vill skapa en gemenskap som är en del utav Gudsriket och en återupprättad skapelse. Detta sammanfattas bäst i ett citat av Nathan Söderblom:
Kristen tro är inte en grav att vårda, utan ett liv att leva i samhället.

Det finns ingen motsättning mellan tron på Gud och livet vi lever, utan de är två sidor av samma mynt och hör ihop. Det goda livet är en tro som bär och är ett fördjupat liv i kärlek till människor och skapelsen.

Vision – Det goda livet
Saltsjöbadens församling är en del utav Stockholms stift och Svenska kyrkan. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission vill väcka tro och fördjupa tron hos människor, hjälpa människor att leva i tro och att vara en del utav församlingen samt att vara en del utav Gudsriket och en återupprättad skapelse.

(Inledningen till Andra avdelningen i Kyrkoordningen)
Saltsjöbadens församling vill utifrån den kristna tron bidra till det goda livet, så
att de som lever, bor och vistas i Saltsjöbaden finner en tro som bär och
fördjupar ett liv i kärlek.

Församlingsinstruktion

Här kan du läsa hela församlingsinstruktion:
Saltsjöbadens församlingsinstruktion