Gravsten på Skogsö kyrkogård
Foto: Arne Hyckenberg

Begravning

I begravningsgudstjänsten finns utrymme att på olika sätt gestalta saknaden och sorgen efter en avliden. Vi vill hjälpa dig som är anhörig att få en vacker och minnesvärd stund.

Begravningsgudstjänsten 
Kontakta en begravningsbyrå så hjälper de till att boka begravningsgudstjänt och begravningskaffe om ni önskar det. Den präst som kommer att ha hand om begravningsgudstjänsten hör sedan av sig till er som är närmast anhörig. Tillsammans går ni igenom frågor och önskemål inför begravningen. Det kan handla om texter, dikter eller musik som betyder något speciellt.

Platser för begravningsceremonin
Uppenbarelsekyrkan, Källan, Skogsö kapell (ute eller inne)

Begravningskaffe
Om ni och era begravningsgäster vill samlas en stund efter begravningen, går det bra att låna församlingshemmet. Man betalar då en avgift om 500 kr och då ingår att man städar efter sig. 

Samtal och stöd
Sorgen rymmer olika känslor och många gånger hjälper det att samtala om dem. I församlingen finns präster som ni kan vända dig till.

Medlemskap i Svenska kyrkan
Om den avlidne vid dödsfallet var medlem i Svenska kyrkan så täcker kyrkoavgiften kostnaderna för begravning, kyrka, kapell, präst,musiker  och vaktmästare.

Annan församling
Man kan ha begravningen i annan församling än den man bor i.

Vem får gravplats på Skogsö kyrkogård?
Den som bor eller bott i Saltsjöbadens församling.

Vita Arkivet eller Livsarkivet
Det kan vara viktigt att i tid prata med sina anhöriga eller skriva ned hur man man tänker sig sin egen begravning, t ex för att inte lämna sina anhöriga med obesvarade frågor. I Vita Arkivet eller i Livsarkivet kan ni läsa mer. Fråga på en begravningsbyrå efter detta.

Policy

Policydokument för Begravningsverksamheten

Läs mer

Begravningsombud

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan representeras av ett begravningsombud. Varje kommun har ett begravningsombud som utses av Länsstyrelsen. Ombudet skall granska att begravningsavgiften används rätt, samt bevaka rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Kontakt med församlingens Begravningsombud se Nacka kommuns hemsida.

När någon dör

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär, ställs vi inför en rad praktiska problem.

Förändrad begravningsavgift

Riksdagen beslutade i samband med att kyrkan skildes från staten att alla folkbokförda i Sverige med beskattningsbar inkomst ska betala en begravningsavgift. 2014 beslutade riksdagen att från 1 januari 2017 ska avgiften/skattekrona vara densamma för alla som betalar skatt

Frågor och svar

Vi har ställt samman några av de vanliga frågor som vi möter, i en eller annan form, när det gäller begravning, döden och kyrkogården. Det är korta och ibland förenklade svar, vilket gör att vissa avvikelser i reglerna kan förekomma.

Skogsö kyrkogård

"En av Sveriges vackraste kyrkogårdar"

Kontroll av gravstenar

Sedan hösten 2016 genomförs kontroller av gravstenssäkerheten på Skogsö kyrkogård.

Gravdekorationer vintertid

Gravlyktor och marschaller får placeras på graven under tiden 1 okt – 30 april. För att underlätta skötselarbetet och minska brandrisken ska lyktor tas bort under sommarsäsongen.

Information om begravning

Torsdagar kl 14.00
Fredagar kl 11.00 och kl 14.00

Tel 08-748 19 00
Måndag – Fredag 9.00-16.00