Kyrkoråd

Kyrkoråd
Per Jedefors, ordförande 
Wilhelm Douglas, vice ordförande 
Richard Wendt
Josefine Rejler
Madelene Segertoft
Eva-Marie Åkesson
Lars Viper, kyrkoherde  

Ersättare
Andrea Frisk
Cecilia Enander
Emil Nygren

Per Jedefors

Efter ett yrkesliv som bankman i Sverige och internationellt är han sedan något år pensionär. Att engagera sig i församlingen var naturligt. Möt Per Jedefors, kyrkorådets ordförande i Saltsjöbadens församling.