Foto: Magnus Aronsson

Saltsjöbadens Diakoni

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Vi verkar lokalt i Saltsjöbaden men också internationellt via Act Svenska kyrkan. En stor del av arbetet görs av volontärer – frivilliga krafter

Varmt välkommen att vara med!

Saltsjöbadens Diakoni är också till för dem som frivilligt väljer att aktivt medverka i arbetet och med sina personliga resurser ge hjälp åt andra.

Om det finns fler frivilliga som med kompetens och ideer vill gå in i existerande verksamheter eller skapa nya projekt, så är ni mycket välkomna.

Anmäl dig som frivillig till Lars Viper tel 08-748 1911

Bli medlem

Bli medlem i Saltsjöbadens Diakoni genom att sätta in 150 kr på Bankgiro 119-3440. Du kan också bli månadsgivare genom att sätta in en valfri summa på Bankgiro 119-3440.

 

Ge en gåva

Ge en gåva – stor eller liten - till Saltsjöbadens Diakoni.

Sätt gärna in ett bidrag på Bankgiro 119-3440, swisha till nummer 1230368126 eller kontakta kyrkoherden på telefon 08 – 748 1911.

Glöm ej att ange ändamålet med din betalning, t.ex. gåva, bidrag, minnesgåva mm

Testamentera en gåva, mer info här 

 

Verksamheter för dem som bor och vistas i Saltsjöbaden

För närvarande i begränsad utsträckning på grund av pandemin

 • Familjeutflykter för ungdomar och målsmän
 • Stöd till Svenska Kyrkans Unga i Saltsjöbadens Församling (SKU)
 • Au-paircafé - sammankomster för ungdomar från andra länder  som arbetar som au-pair i Saltsjöbaden.
 • Stöd åt nyanlända -  primärt kvotflyktingar som bor i Saltsjöbaden - i form av pengar och personliga insatser, som språkstöd på biblioteket och språkcafé i församlingshemmet
 • Hembesök och enskilda samtal
 • Bussutflykter till intressanta platser
 • Sommarcafé på Skogsö med musik
 • Tisdagslunch med intressanta talare andra tisdagen varje månad
 • Högläsning, bingo o promenader på Sjötäppan och Sjukhuset samt Plaza i samarbete med Röda Korset
 • Till jul uppvaktas Sjötäppan och Sjukhuset med blommor och choklad. Även ett antal andra personer uppvaktas med blommor.
 • Lunch för 80-åringar
   

Diakonikretsen finansierar även

 • kyrktaxin som möjliggör för alla att komma till kyrkan
   

Verksamheter som stöd för behövande i andra länder

För närvarande i begränsad utsträckning på grund av pandemin

 • Fastekampanjen; Prästostförsäljning, semlor och våfflor. Företagsbevis säljs till de företagare som efterfrågar detta.
 • Höstverksamheten; Skördefest, globala veckan inkl. fair trade,
 • Julkampanjen; Kyrkkaffe första advent. Bakning av Lussebullar för försäljning.
 • Julbasar med aktiviteter för barn och vuxna; försäljning av olika produkter samt hembakade tårtor och kakor.                               
 • Jazzkonsert i Uppenbarelsekyrkan
 • Visningar av Uppenbarelsekyrkan för intresserade
   

Medel insamlade under dessa verksamheter har oavkortat gått till stöd för Act Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans internationella arbete

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning är en plats där ni får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen. Samtalen syftar till att öka förståelse och finna vägar till förändring.

Ny rapport

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Testamentera en gåva

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Det gäller lokalt – stöd till människor bosatta i Saltsjöbaden - såväl som globalt - hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, hiv och aids och katastrofinsatser. En gåva till Saltsjöbadens Diakoni blir ett viktigt bidrag till en angelägen verksamhet som drivs ideellt och finansieras av gåvor. Nedan finner du svar på fyra vanliga frågor.