Tanken

...med kyrkoherden

Att leva nu

Julen handlar om ett nu i den värld vi lever i dag. Den första julens händelser enligt Bibeln var en upplevelse i nuet. Så låt inte julstöket och alla ambitioner äta upp möjligheten till möten med människor. Det stora är att se varandra. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Glädjen kan delas men inte lyckan

Lyckan är något djupare i vårt inre. Det är en känsla. Glädje kan vi sprida och skapa. Lyckan infinner sig utifrån helt andra förutsättningar. Lyckan är ett resultat av handlingar vi gjort. Upplevelser vi varit med om. Lycka handlar också om att vara älskad. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Visa mig vägen

Det finns olika vägar till Gud. En väg går via dopet. Dopets väg handlar om en väg som både unga och äldre kan gå. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Glädjen över livet

Sommarens härliga livskraft är något fantastiskt. Allt det skapande är ett Guds verk och ett handlande med oss. Låt oss därför bli bärare av det goda livet! Läs kyrkoherde Lars Viper sommarhälsning.

Leva vända mot livet

En reflektion med anledning av en säkerhetspolitiskt orolig omvärld. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken"

En julbetraktelse…

Kärleken från Gud har vi att ge vidare utav, till dem vi har runt omkring oss. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken"

Adventstankar

Nu är det advent. En ljusets högtid och fest. Låt ljusen lysa upp en mörk värld och vittna om Jesu kärlek i vardagens grus och damm, som kan förändra och ge hopp och liv. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken"

Vi står inför att fira allhelgonahelg

När vi tänder våra ljus i allhelgonatid kanske vi tänder ett ljus i en ljusbärare i kyrka. Kanske i ett kapell. Kanske tänder vi ett ljus vid graven på kyrkogården. Kanske tänder vi ett ljus vid stranden invid det mörka vattnet. När vi tänder våra ljus viskar Jesus orden: Jag är världens ljus… Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken"

Jesusrörelsen

Jesusrörelsen fortsätter med dig och mig, liksom den fortsätter världen över. Kyrkovalet i höst är alltså ett val, ett livsval, som handlar om vårt engagemang och arbete för och i Jesusrörelsen, här och nu, med rötter bakåt i tiden över 2000 år. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Amazing grace

John Newton (1725–1807) var en engelsk slavskeppare som kom till insikt om sitt vansinne och slavhandelns grymhet. Han lämnade skepparlivet och blev präst. Newton sammanfattade sin erfarenhet i psalmen, som är djupt älskad, Oändlig nåd eller Amazing Grace. Många behöver likt Newton “vända om” och bryta med sin delaktighet Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

En tro som bär

Det handlar om små dagliga handlingar i kärlek av var och en utav oss, som kan hålla mörkret borta, små handlingar av vänlighet och kärlek i tro för våra medmänniskor. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Känn dig själv, men inte för mycket

Den pandemi som lamslagit samhällen och världen på olika sätt och vis har tvingat oss till ett nytt tänkande. Vi tvingas tänka om, tänka nytt och tänka annorlunda.. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

En inre balans i livet

Påven Franciskus har skrivit tio råd om hur man blir en lyckligare människa eller mer harmonisk människa. Dessa råd har jag haft svårt att släppa i en god mening, kanske för att Franciskus är den han är, ledaren för en av världens största kyrkor, och för att han även har en förmåga att uttrycka sig mänskligt och berörande. Här följer råden och en kommentar av mig. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

Detta vill jag tala mer om och diskutera

Hur finner vi rötter i tillvaron, som hjälper oss att bli rotade? Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".

På väg…

Vi är alla på väg i våra liv på olika sätt. Ibland vet vi inte vart vägen för oss. Under andra skeden i våra liv tycks vi veta bestämt hur vi ska ta oss framåt i vardagen skriver kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken".