Gravdekorationer vintertid

Gravlyktor och marschaller får placeras på graven under tiden 1 okt – 30 april. För att underlätta skötselarbetet och minska brandrisken ska lyktor tas bort under sommarsäsongen.

Efter 1 maj samlar vi in de lyktor som hind-rar förvaltningens skötselarbete. De placeras i våra förvaringsställningar på kyrkogården och kan hämtas när som helst, men kasseras efter ett år på grund av utrymmesskäl. Vi är tacksamma för er förståelse.