Arkitekten Ferdinand Boberg

Uppenbarelsekyrkan är en unik kyrka, ritad av Ferdinand Boberg. Han inbjöd tidigt både rådgivare och konstnärer att medverka i utformningen av kyrkan och dess religiösa och artistiska innehåll.

Men mycket av det skapande arbetet stod Boberg själv för. Hans konstnärliga mångsidighet återfinns rikligt representerad i både kyrkans utsmyckning och inventarier.

Andra byggnader som Boberg ritat
Grünewaldvillan (Saltsjöbaden) • NK (Stockholm) • Mosebacke vattentorn, (Stockholm)  • Rosenbad (Stockholm) • Cedergrenska tornet (Stocksund)• Centralposthuset, (Stockholm)  • LO-borgen (ursprungligen Carlbergska huset) •  (Norra Bantorget, Stockholm)  • Sveriges paviljong på världsutställningen i Paris • Thielska galleriet (Djurgården)

Ferdinad Boberg:

Någon gång omkring 1908 fick jag av Bankdirektör K. A. Wallenberg genom en av hans vänner en förfrågan, om jag ville, utan någon som helst förbindelse, göra ett förslag till en kyrka på uppgiven plats i Saltsjöbaden, ett uppdrag som jag självfallet med glädje antog och omedelbart började studera. Resultatet blev en situationsplan, en huvud plan, ett par genomskärningar och fasader samt ett perspektiv jämte ett kostnadsförslag, slutande på 600,000 kronor. Mitt förslag godkändes med acklamation av beställaren och lades enligt överenskommelse »till handlingarna»

Den 11 april 1910 fyllde jag 50 år. Den dagen inträffade en hel del: jag var ännu så att säga »i ropet», särskilt efter 1909 års utställning »vita staden» och hyllades kraftigt av bekanta och press. Men det egendomligaste som förekom, var ett telefonsamtal.
»Hallå, det är bankdirektör Wallenberg. Skulle arkitekten ha lust att fullfölja den där uppgiften att rita kyrkan till Saltsjöbaden?»
»Ja, tusen tack, det vore ju alldeles bedårande.»

»Då ber jag bara att få säga, att jag vill ha den färdig den 18 maj 1913, ty jag ämnar skänka den till kommunen, när jag fyller 60 år.»
»Får jag komma upp och ta med mig första skissen?»
»Välkommen!»
Jag kom, tackade personligen för beställningen och frågade, om han hade några önskemål att framställa i fråga om någon ändring.
»Nej.»
Då utbad jag mig en vecka att få smälta förslaget och eventuellt själv föreslå någon jämkning.
»Bra.»

Ferdinand Boberg om hur det gick till när han får uppdraget att rita Uppenbarelsekyrkan.