Nathan Söderbloms tankar om uppenbarelse

Nathan Söderbloms tankar om hur Gud talar till människan har präglat utformningen av Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. Trots att det är hundra år sedan är hans teologi fortfarande aktuell. - Vi behöver den för att inspireras och tänka bredare, säger KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska Kyrkan.

Nathan Söderbloms tankar om hur Gud talar till människan har präglat utformningen av Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. KG Hammar berättar om Nathan Söderbloms uppenbarelseteologi och vad den kommit att betyda.
-Nathan Söderblom växte upp under slutet av 1800-talet. Då började man se på Bibelns texter på ett nytt sätt. Man såg att de var en produkt av människor och de kunde vara motsägelsefulla.
-Det nya med Nathan Söderbloms synsätt var att han betonade att det alltid är människor som upplever Guds tilltal inifrån och att det är det som är uppenbarelsen. Upplevelsen är aldrig objektiv, utan bestämd av sitt sammanhang, säger KG Hammar.

Denna nya mer subjektiva syn på hur Gud uppenbarar sig medförde en ny syn på Bibelns auktoritet.
-Det var inte längre så enkelt att man bara hade en helig text som förmedlade en tidlös sanning. Texterna blev sekundära.

Den nya teologin var kontroversiell på mer än ett sätt. Förutom texternas minskade betydelse kom man nu även att se med nya ögon på Guds handlande i historien. Det var inte längre nödvändigtvis bibliska eller ens kristna människor som var mottagare av gudsuppenbarelsen.
-Nathan Söderblom studerade tidigt religionshistoria. Bland annat skrev han en avhandling om persisk religion. När han såg något gott i andra religioner kunde han se också det som gudsuppenbarelse. Detta bredare synsätt kan man se i Saltsjöbadens kyrka. Uppenbarelsen ges tydligt till personer genom historien. Här finns både Sokrates och Platon med. Det var radikalt.

Världen förändras snabbt och det har gått ett sekel sedan Nathan Söderbloms teologi tog form i Uppenbarelsekyrkan.
Kan hans tankar betyda något i vår tid?
-Trots att det är hundra år sedan är hans teologi fortfarande radikal. Vi behöver den för att inspireras och tänka bredare. Idag möter vi människor med andra religioner inte bara på konferenser, utan på gator och arbetsplatser. Vi kan inte längre tänka i termer av vi och dem. Gud kan uppenbara sig i allt sanningssökande och hos alla människor, säger KG Hammar.

 Som ung påverkades KG Hammar mycket av Nathan Söderblom. Nyligen väcktes intresset för honom på nytt.
-När jag opponerade en avhandling om Nathan Söderbloms tidiga tid fick jag en ny respekt för honom. Han är mycket relevant idag. Dag Hammarskjöld, som jag studerat, inspirerades mycket av honom. Att Dag Hammarskiöld var en lärjunge till Nathan Söderblom kan man se på det breda synsättet. Han rörde sig fritt bland olika religioner. Man visar sin gudstro genom handling och val, inte genom uttryckta åsikter, säger KG Hammar.

Arne Hyckenberg

Artikeln har tidigare varit publicerad i Saltaren