Kyrkofullmäktige

I Svenska kyrkans kyrkoordning som antogs år 2000 när kyrkan skildes från staten, kan man bl a läsa följande om kyrkofullmäktige: Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten och för alla som vistas i församlingen. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:
- Mål och riktlinjer för verksamheten
- Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
- Kyrkorådets, kyrkonämndens och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
- Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd, kyrkonämnden och andra nämnder
- Val av revisorer och revisorsersättare                    
- Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet. Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige

Lars Berglund, ordförande
Gunilla Engström, vice ordförande

Marie Augustsson
Annika Hodgson Bouvin
Kerstin Braathen
Tommy Braathen
Staffan Braugenhardt
Gudrun Braugenhardt
Per Dahlberg
Wilhelm Douglas
Andrea Frisk
Anders Hedberg
Per Jedefors
Mattias Lindberg
Jan Nilsson
Emil Nygren
Carl Osterman
Josefine Rejler
Pauline Riccius
Kenneth Sjökvist
Carolina Swaffer
Richard Wendt
Lisbet Wennerström
Roland von Malmborg
Eva- Marie Åkesson

Lars Viper, kyrkoherde  

Ersättare
Anders Ahl
Peter Bladh
Gunilla Broström
Cecilia Ellsén Frejvall
Ulf Anders Harling
Matilda Hellgren
Odd Melin
Marja-Liisa Raukas
Britt Rosén
Madelene Schyllert
Fredrik Sparrman
Patrik Stendahl