Kyrkofullmäktige

I Svenska kyrkans kyrkoordning som antogs år 2000 när kyrkan skildes från staten, kan man bl a läsa följande om kyrkofullmäktige: Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten och för alla som vistas i församlingen. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:
- Mål och riktlinjer för verksamheten
- Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
- Kyrkorådets, kyrkonämndens och andra nämnders organisation och verksamhetsformer
- Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd, kyrkonämnden och andra nämnder
- Val av revisorer och revisorsersättare                    
- Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet. Kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige

Lars Berglund, ordförande
Gunilla Engström, vice ordförande

Johan Almqvist
Madeleine Blichfeldt
Annika Hodgson Bouvin
Kerstin Braathen
Staffan Braugenhardt
Gunilla Broström
Per Dahlberg
Wilhelm Douglas
Cecilia Enander
Andrea Frisk
Anders Hedberg
Marie Herrey
Per Jedefors
Maja Karlström
Mattias Lindberg
Josefine Rejler
Pauline Riccius
Madelene Segertoft
Kenneth Sjökvist
Richard Wendt
Lisbet Wennerström
Roland von Malmborg
Gunillla Zand Zuleta
Eva-Marie Åkesson
Lars Viper, kyrkoherde  

Ersättare
Peter Bladh
Gudrun Braugenhardt
Eva Ekdahl
Cecilia Ellsén Frejvall
Kari Hansson
Lena Ljungars
Anita Müllern-Aspegren
Emil Nygren
Marja-Liisa Raukas
Britt Rosén
Fredrik Sparrman
Carolina Swaffer