Barn tittar intresserat ner i en dopfunt
Foto: Magnus Aronson

Dop

Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition och är ett sätt att säga tack för livet. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Dopet är början på något nytt. Välkommen till dop i Svenska kyrkan i Saltsjöbaden!

Alla får döpas
Alla barn är välkomna att döpas. Det spelar ingen roll om du som förälder är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det vanligaste är att barnet är 3-6 månader när det döps, men man kan döpas när som helst i livet. En del döps i samband med konfirmationen.
 
Boka tid för dop
Det vanligaste är att barnet döps i en särskild dopgudstjänst. Dopgudstjänsten koster inget, men var gärna ute i god tid för att få det datum som du önskar.

Här kan ni döpa ert barn
Uppenbarelsekyrkan, Källan, Skogsö kapell (ute eller inne), Kyrkbryggan på Skogsö

Planera gudstjänsten
Före dopet får du träffa prästen som ska döpa ditt barn. Tillsammans utformar ni ceremonin med t ex texter, dikter och musik. Berätta om dina tankar och idéer under dopsamtalet med prästen.

Välja fadder
En fadder kan vara ett syskon, en vän eller någon annan närstående som kan bli en extravuxen för barnet. För att bli fadder måste man vara döpt.

När får barnet sitt namn
När ditt barn är fött skickar du en namnanmälan till skattemyndigheten. Barnet får alltså inte sitt namn vid dopet.

Medlem i Svenska kyrkan
I och med dopet blir ditt barn medlem i Svenska kyrkan.

Dopkaffe i församlingshemmet
Det är gratis för medlemmar tillhöriga i Saltsjöbadens församling, att låna församlingshemmet för dopkaffe (övriga 1500 kr). Från och med 2017 är avgiften 500 kr för alla. Det bokar du samtidigt som du bokar dopet. Där har ni tillgång till kök med porslin mm.


Dopklänning
 
Det finns dopklänning att låna

Enkel checklista
När man ska göra något utöver det vanliga så är det många saker att tänka på. Den här checklistan kan vara en hjälp för er att förbereda dopet  Använd punkterna i checklistan som passar er.

>>Läs mer

Tips på psalmer

Lyssna på några psalmerna som ofta finns med på dopgudtjänster.

>>Lyssna

Självklart har våra musiker och präster också bra förslag på psalmer och musik till dop.

Dopets symboler

Varför har vi dopklänning? Och dopljus? Och varför håller vi vatten i dopfunten

>>Läs mer

Dop oavsett ålder

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Man får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är också en grundförutsättning för medlemsskap i Svenska kyrkan.

>>Läs mer

Du är inte för gammal

Varje dop är speciellt, det är fantastiskt att få hålla de små barnen i famnen, eller stå med konfirmander i havet, eller med en vuxen, i ens egen ålder, vid en dopfunt.

Boka dop

Boka dop
Kontakta församlingsexpeditionen,
08-748 19 00,saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se med önskemål om doptid,
må- fr 09.00-16.00

Det går också bra att kontakta någon av prästerna direkt.