Uppenbarelsekyrkan berättar

Under 2021-2023 uppmärksammar vi Uppenbarelsekyrkan. Det kan vara konsten, interiören, en plats, en detalj som får stå i fokus.

Maria - Guds moder

I Uppenbarelsekyrkan finns få kvinnor gestaltade. Enligt kyrkoherde Lars Viper beror det på den tid som kyrkan uppfördes. – Kyrkan symboliserar mer Nathan Söderbloms liberalism i det teologiska uttryckssättet. Här kan vi istället se Platon och Sokrates uppenbaras.

Skrudarna

Det textila kulturarvet i svenska kyrkor är unikt. Prästens kläder, eller skrudar, berättar historien om hur prästens vigning tolkats. Kyrkoherde Lars Viper tar oss med in i sakristian i Uppenbarelsekyrkan och visar ett kulturarv väl bevarat.

Tillhörighet och trygghet

Dopet är ett av kyrkans heliga sakrament. Genom dopet blir man en del av den världsvida kyrkan. Vi fördjupar oss i Uppenbarelsekyrkans dopfunt, där barn sedan 100 år tillbaka döpts.

Nattvarden vinner i vår tid

Ferdinand Bobergs altare är en av de viktigaste delarna i Uppenbarelsekyrkan. Det brukar vara det första en kyrkobesökare fäster blicken på. Oavsett vilken tid på dygnet besöket sker.

Kyrkklockorna i Saltsjöbaden

Kyrkklockor har varit en sed ända sedan Sverige blev ett kristet land. Kyrkoherde Lars Viper tar med oss på en hisnande tur upp i Uppenbarelsekyrkans klocktorn en blåsig vårdag.

Vår tids största mysterium

I december samlas barn världen över runt kyrkornas krubbor för att höra om julens berättelse. I Uppenbarelsekyrkan får barnen vara med om en upplevelsebaserad berättelse.

Ljusbärare - för hopp om världen

Har du gått in i en kyrka och tänt ett ljus någon gång? För många är handlingen en symbol där orden tar slut. Ljusbäraren i Uppenbarelsekyrkan har sitt ursprung i den dagen då Martin Luther Kings besök till Uppsala tog en oväntad vändning.

Möten i ögonhöjd

Predikstolen i Uppenbarelsekyrkan har en nedtonad plats i kyrkorummet. – Arkitektoniskt var det en ny tanke när kyrkan ritades, att prästen skulle vara kvar nere i kyrkorummet under predikan, säger Lars Viper, kyrkoherde.

Guldskimrande mosaik

Under orgelläktaren långt fram i Uppenbarelsekyrkan ligger det Wallenbergska gravkoret. Gravkoret syns inte direkt när man kommer in i kyrkan, men går man fram mot koret anar man gravkoret till höger om ljusbäraren och flygeln, bakom en smidd grind.

32 stämmor

Det är svårt att tänka sig gudstjänster, vigslar, dop och begravningar helt utan orgelmusik. De flesta kyrkorglar förändras dock över tid genom ombyggnader och under påverkan av olika trender. I andra delen av ”Uppenbarelsekyrkan berättar" tar organist Katja Själander, oss med till de orglar som funnits i Uppenbarelsekyrkan genom åren.

– Den här platsen var avsedd för allmänt skriftermål, en särskild gudstjänst med  syndabekännelse och förlåtelse som  centrum, säger Lars Viper.

Vad används platsen bakom altaret till?

I en ny serie uppmärksammas Uppenbarelsekyrkan. Det kan vara konsten, interiören, en plats, en detalj som får stå i fokus. I första delen av ”Uppenbarelsekyrkan berättar” får du följa med in bakom högaltaret.