Foto: Arne Hyckenberg

Saltarkören

En kör för alla oavsett förkunskaper. Vi övar på dagtid onsdagar kl 13.00–15.00 i församlingshemmet.