Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Saltarkören

En kör för alla oavsett förkunskaper. Vi övar på dagtid onsdagar kl 13.00–15.00 i församlingshemmet.


Körledare

Katja Själander

Katja Själander

Saltsjöbadens församling

Kyrkomusiker