Vår Kyrka i Saltsjöbadens församling

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Vår Kyrka i Saltsjöbadens församling

Vilken är er hjärtefråga?
Vår församling ska vara en levande församling som bidrar till att möten skapas mellan människor.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Saltsjöbaden? 
Genom att vara utåtriktad, nyfiken och erbjuda mervärde till våra församlingsbor blir kyrkan relevant.

Lars Berglund Foto: Arne Hyckenberg

Vad skulle ni vilja utveckla i Saltsjöbadens församling och varför?
Fortsatt satsning på musiken och barn- och ungdomsverksamheten – det utgör grunden för kyrkans långsiktiga verksamhet.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag med-Gud?
Kyrkan ska utifrån den kristna tron bidra till att människor som vistas och bor i Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek. 

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de närmaste fyra åren?
Genom att vara hållbar kyrka i såväl ekonomiska som sociala och andliga frågor skapas förutsättningar för att förstärka kyrkans centrala roll i Saltsjöbaden.

Mer information:
Facebook: ”Vår kyrka i Saltsjöbadens församling”
Kontaktperson: Lars Berglund, lars.berglund@svenskakyrkan.se
070-996 5060

tre viktiga frågor

*Kyrkan ska utifrån den kristna tron bidra till att människor som vistas och bor i Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek.

*Genom att vara hållbar kyrka i såväl ekonomiska som sociala och andliga frågor skapas förutsättningar för att förstärka kyrkans centrala roll i Saltsjöbaden.

*Fortsatt satsning på musiken och barn- och ungdomsverksamheten – det utgör grunden för kyrkans långsiktiga verksamhet.

KANDIATER VÅR KYRKA I SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING

1. Lars Berglund, Solsidan
2. Eva-Marie Åkesson, Baggensudden
3. Per Jedefors, Solsidan
4. Josefine Rejler, Rösunda
5. Wilhelm Douglas , Rösunda
6. Andrea Frisk, Tattby
7. Annika Hodgson Bouvin, Neglingeön
8. Anders Hedberg, Solsidan
9. Madelene Segertoft, Rösunda
10. Carl Osterman, Solsidan
11. Gunilla Engström, Baggensudden
12. Mattias Lindberg, Igelboda
13. Pauline Riccius, Neglingeön
14. Per Dahlberg, Baggensudden
15. Lisbet Wennerström, Tattby
16. Richard Wendt, Solsidan
17. Maja Karlström, Igelboda
18. Marie Herrey, Rösunda
19. Kenneth Sjökvist, Igelbodaplatån
20. Cecilia Enander, Igelboda
21. Johan Almqvist, Solsidan
22. Gunilla Broström, Ljuskärrsberget
23. Madeleine Blichfeldt, Solsidan
24. Staffan Braugenhardt, Solsidan
25. Emil Nygren, IgelbodapIatån
26. Cecilia Ellsén Frejvall, Rösunda
27. Carolina Swaffer, Tattby
28. Gudrun Braugenhardt, Solsidan
29. Marja-Liisa Raukas, Rösunda
30. Kari Hansson, Solsidan
31. Lena Ljungars, Solsidan
32. Fredrik Sparrman, Baggensudden
33. Britt Rosén, Ljuskärrsberget
34. Eva Öbom Ekdahl, Baggensudden
35. Anita Müllern-Aspegren, Älgö
36. Peter Bladh, Igelboda
37. Kerstin Tempelman, Baggensudden
38. Birgitta von Euler-Chelpin Müller, Baggensudden
39. Ylva Palmbäck, Älgö
40. Bengt Wiström, Älgö
41. Toni Hamzo, Ljjuskärrsberget