Foto: Andréas Lindström

Saltsjöbadens församling

Vi ska utifrån den kristna tron bidra till att människor som vistas och bor i Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek. Var dag med Gud.

AKTUELLT

LEDIG TJÄNST

VI STÄLLER OM

Saltsjöbadens församling i skuggan av Covid-19

Sveriges regering har den 16 november 2020 lämnat besked om ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det innebär att Saltsjöbadens församling gör uppehåll av alla verksamheter, skriver kyrkoherde Lars Viper, utom förskolan Nyckelpigans verksamhet

Rapporterna om coronaviruset gör många av oss oroliga, vi kan drabbas och bli både rädda och osäkra. Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi finns här för dig precis som vanligt så kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd.  Våra präster har stor erfarenhet av att stötta människor i livets alla skeden.

Du är inte ensam

Rapporterna om coronaviruset gör många av oss oroliga, vi kan drabbas och bli både rädda och osäkra. Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi finns här för dig precis som vanligt så kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd.  Våra präster har stor erfarenhet av att stötta människor i livets alla skeden.

De digitala ljusen glimmar över Sverige och på flera andra håll i världen. Vill du tända ett ljus eller be en bön besök Svenska kyrkans webbplats ”bönewebben”.

Tänd ett ljus

De digitala ljusen glimmar över Sverige och på flera andra håll i världen. Vill du tända ett ljus eller be en bön besök Svenska kyrkans webbplats ”bönewebben”.

Vi hjälper varandra.

Stanna hemma om du är sjuk. Vi sprider ut oss och håller varsamt avstånd till varandra. Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.

Behöver du hjälp med matinköp och upphämtning av mediciner? .

Församlingen samarbetar med Röda korset och kommunen Kontakta Röda Korset Nacka per telefon: 070-550 46 00. Du kommer till en telefonsvarare där du kan lämna kontaktuppgifter och kort beskriva vad du behöver hjälpa med. Rödakorsets volontärer tar kontakt med dig. Du kan även maila: beredskap.nacka@redcross.se

Grannsamverkan.

"Saltsjöbaden och Fisksätra - vi hjälper varandra" är en nystartad grannsamverkansgrupp i samverkan med Saltsjöbadens församling, för dig som inte har anhöriga eller kontakt med grannar nära till hands som kan hjälpa dig.

TIPS

Aktuellt från Saltsjöbadens församling

Prenumerera via RSS