Foto: Unsplash, arkiv

Ett steg i en annan riktning

Nyhet Publicerad

Vem har sagt att en relation ska vara enkel? Till kyrkans familjerådgivning söker sig både par och enskilda för att få hjälp med svårigheter i en nära relation. Trenden visar att allt fler yngre tar hjälp i ett tidigt skede.

Svenska kyrkan bedriver många olika sociala verksamheter. Ett av uppdragen är att stödja individer och familjer i olika skeden av livet och speciellt i svåra situationer. Redan på 50-talet började kyrkan bygga upp en familjerådgivning med en särskild utbildning för att möta människor med samlevnadssvårigheter och livskriser. En familjerådgivare får enligt lag inte föra journal. De har sträng sekretess och tystnadsplikt.
– Kyrkans familjerådgivning är en relationsmottagning där både par, familjer och enskilda kan söka hjälp. Vi erbjuder de sökande samtal om svårigheter i nära relationer och hjälper till att hitta vägar till lösningar och nya förhållningssätt, säger Anders Högberg, verksamhetschef på Kyrkans familjemottagning i Stockholm.

Anders Högberg är präst i grunden och har sedan vidareutbildat sig till legitimerad psykoterapeut.
– De som kommer till mottagningen är oftast positiva till kyrkan. Kyrkan har ofta gott rykte när det handlar om krishantering, säger Anders.
Utgångspunkten i ett samtal kan vara trassel i relationer, svårigheter att kommunicera med sin partner, eller kanske ensamhet för att man inte har någon partner. I vissa fall hänvisar Anders och hans kollegor vidare till andra instanser där den som söker hjälp får ett bättre stöd. Till exempel vid depression eller ångestproblematik.
– Det finns få saker som påverkar oss så mycket som nära relationer.
Är det bra hemma mår man bra, men lever man i en dålig relation kan det i värsta fall leda till psykiska och fysiska besvär. Det är ett folkhälsoarbete vi arbetar med, säger han.

Jag ser främst att yngre söker mer hjälp nu än tidigare i ett tidigt skede, vilket är bra.

Anders har arbetat i snart 20 år på mottagningen och ser en förändring i när man söker hjälp.
– Jag ser främst att yngre söker mer hjälp nu än tidigare i ett tidigt skede, vilket är bra. Det är inte alltid lätt att leva tillsammans och ju tidigare man kommer till oss desto lättare är det att få hjälp. Det kan också bli en lugnare separation om man söker hjälp i tid. Om en partner inte vill komma med, börjar vi samtala med den som vill komma och vanligen kommer den andre med efter något samtal.
Till skillnad från övriga familjerådgivningar i Stockholm tar kyrkans familjerådgivning emot enskilda besökare för samtal till subventionerad avgift. Kyrkans familjerådgivning tar också emot familjer eller så kallade generationsärenden. Det kan vara vuxna barn och deras föräldrar, vuxna syskon eller andra vuxna närstående.
– Man kan komma från olika kulturer, religioner och ha olika synsätt. Speciellt unga vuxna är en grupp som har det tufft att hitta sin väg i livet. Vi erbjuder därför 18–26 åringar samtal till subventionerat pris, oavsett var man bor i Stockholms stift.

Svenska kyrkan möter människor i livets olika skeden,
till exempel vid dop, vigsel eller begravning.
– Kyrkan finns för människor i glädje och sorg, och ibland kan det vara svårt att leva. Då behöver man kvalificerad hjälp. Kyrkans familjerådgivning har en spetskompetens inom livsåskådnings- och trosfrågor, och har en förtrogenhet att samtala om existentiella frågor som en del av relationen om de sökande vill det, avslutar Anders.

fem samtal gratis

Saltjöbadens församling bekostar fem samtal förboende i Saltsjöbaden tillhöriga Svenska kyrkan. Därefter vanlig samtalstaxa. Det gäller både par och enskilda. Unga vuxna mellan 18-26 år, boende i Stockholms stift, betalar 60 kr per gång och max cirka tio samtal.

Kyrkans familjerådgivning nås på telefon 08-615 11 70 eller
via e-post: kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
www.kyrkansfamiljeradgivning.org