Begravningens tre huvudområden

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det.  Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden.

  • praktiska åtgärder
  • begravningsceremoni och
  • gravsättning

Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.

Begravningspastoral
Läs mer här för att se församlingens åtgärder och förhållningssätt i samband med dödsfall, begravningsgudstjänster och fortsatta kontakter med de anhöriga.


Råd om begravning – vad får man göra själv
Begravningen av en anhörig eller vän kan vara en omvälvande process för de inblandade. Många är frågorna om rutinerna runt begravningen. Vad får jag göra själv? Vad kan andra sköta bättre? För att underlätta uppkomna frågeställningar kan församlingen ge råd i dessa frågor, Läs mer här

Utformning av gravstenar på Skogsö kyrkogård
Läs mer här.                                                                                        

Gravavgiften
(Kyrkoavgift betalar du om du är medlem i Svenska kyrkan. Gravavgiften betalas av alla via skatten.)

Gravavgiften omfattar:
Gravplats på allmän kyrkogård under en tid av 25 år 
Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
Vissa transporter av den döde
Kremering
Lokal för förvaring av den döde
Lokal för personligt avsked (bisättning eller visning)
Lokal för begravningsceremoni  (såväl utan som med religiösa symboler)
Välskött kyrkogård som en del av vårt gemensamma kulturarv
Garanterad gravplats på den ort där vi är folkbokförda,

Plats för begravning

Kyrklig begravningsceremoni inom församlingen kan hållas i Uppenbarelsekyrkan eller i Skogsö kapell. Begravningar kan även hållas utomhus i anslutning till kapellet.

Borgerlig begravning kan hållas i församlingshemmet eller Grünewaldvillan i Saltsjöbaden.

Bisättning
Bisättning (förvaring av den döde före begravningen) sker på storkällans krematorium Nacka församling. Saltsjöbadens församling har för närvarande ej eget sådant utrymme att disponera.