Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Saltaren

Saltaren är Saltsjöbadens församlingstidning. Den delas ut till hushållen i Saltsjöbaden sex gånger per år. Här finns tidningen i "blädderbart" format samt i pdf-format. Du kan också lyssna på tidningen. Delar av innehållet i aktuell tidning publiceras också som separata nyheter på webbplatsen.

Saltaren nr 3: Unga förebilder

Goda ledare är viktiga. De är förebilder att se upp till, förebilder att härma efter. Det är bra att ha när man är ung och försöker komma underfund med vem man vill vara. När man försöker hitta sig själv. På idrottsplatser och i föreningslokaler samlas hundratals barn och ungdomar varje vecka året om. Vad man sysslar med skiftar men förutsättningen för allt som sker, vare sig det är i idrottsföreningen, kyrkan, sjöscouterna eller något annat, är att det finns ideella krafter och engagerade ledare. Utan dem vore inte många av verksamheterna möjliga. Saltaren har träffat flera ungdomsledare för att höra vad det är som gör att de vill ge sin tid och kraft i de sammanhang där de är aktiva.

Vi har också träffat Janne Boman som arbetar med Ungdomsteamet Polarna Nacka och församlingsassistent Christian Olsmalm som båda betonar vikten av att skapa sammanhang som engagerar ungdomar och ger dem en tillhörighet. Att erbjuda vattenhål.

I Saltaren hittar du naturligtvis också allt det som är på gång i sommar!

 Läs/bläddra/lyssna i/på senaste numret av Saltaren