Påskliljor och ett svart kors i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Starrkärr-Kilanda församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Alafors, Nol, Kilanda, Starrkärr och Älvängen. Expeditionen är öppen helgfri mån-fre kl. 09-12. Tfn: 0303-444 000. E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

Fira gudstjänst
på plats i kyrkan
- ANMÄL DIG I FÖRVÄG!

Söndagens mässa kommer även fortsättningsvis att livesändas här via hemsidan. Men vi öppnar också upp för möjligheten att fira gudstjänst på plats i kyrkorna. Vi följer FHM:s rekommendationer och det gör att vi kan vara åtta deltagare plus personal på gudstjänsterna, därav denna anmälningsmöjlighet. Har du fått en plats bekräftad kan du komma tryggt till gudstjänsten och veta att du har en plats och att vi håller avstånd sinsemellan.
FÖR ATT ANMÄLA DIG ringer eller mejlar du expeditionen:
- Senast kl. 12 samma dag för veckomässorna/lovsångsstund/bön för församlingen
- Senast kl 12 fredagen innan för Helgmålsbön och söndagens mässa.
Tfn: 0303-444 000 (telefonsvarare finns)
E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

Mer info när du gör din anmälan. Anmälningsmöjlighet gäller tills vidare tills nya beslut om ändrade restriktioner kommer. Har du frågor? Kontakta gärna expeditionen.

Aktuellt i Starrkärr-Kilanda församling

Act Svenska kyrkan

Följ oss på YouTube!

På kanalen finns mycket att ta del av: gudstjänster, veckans andakter och psalmandakter, digital söndagsskola och julspelet 2020 är några exempel. Bli prenumerant så missar du inget!

Klicka här för att komma till Starrkärr-Kilanda församlings YouTube-kanal

Övrigt digitalt

Aktuellt utifrån Covid-19

Någon att prata med

Vad vill DU att Svenska kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet 19 sept!

TACK MEDLEM!

Medlemskap Svenska kyrkan

KAKOR/COOKIES

Kakor/cookies på Starrkärr-Kilanda församlings hemsida placeras av huvuddomänen, www.svenskakyrkan.se och kakor/cookies faller därför under kyrkokansliets ansvar. Du hittar mer information på svenskakyrkan.se/kakor.