Meny

Starrkärr-Kilanda församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Alafors, Nol, Kilanda, Starrkärr och Älvängen. Telefon- och besökstid: måndag, onsdag och fredag kl. 9-12. Telefon: 0303-444 000. E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

Konfirmation 20/21

Anmäl dig här!

TACK MEDLEM!

Medlemskap Svenska kyrkan

Läs det senaste numret av församlingens tidning Kyrkbladet: