Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Starrkärr-Kilanda församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Alafors, Kilanda, Nol, Starrkärr och Älvängen. Telefon- och besökstid: måndag, onsdag och fredag kl. 9-12. Telefon: 0303-444 000. E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se