Kyrkofullmäktige

Församlingens högst beslutande organ.

Se här för kyrkofullmäktiges protokoll.

Kontakta ordföranden:

Eva Lans Samuelsson

Starrkärr-Kilanda församling

Ordförande i Kyrkofullmäktige