Starrkärr-Kilanda församling

Prata med oss

Kontakt

Starrkärr-Kilanda församling Besöks- och postadress: Göteborgsvägen 93 B, 44632 Älvängen Telefon: +46(303)444000 E-post till Starrkärr-Kilanda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

I begravningsceremonin får vi tacka för den tid som varit. Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Kontakta församlingsexpeditionen vid frågor om begravning.


Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får vi överlämna den döde till Gud. Församlingens präster och diakoner är gärna en naturlig del i sorgeprocessen. 

Musik

Vid begravningen i kyrkan är församlingens musiker med och ramar in gudstjänsten med stämningsfull musik. Här finns begravningsmusik för provlyssning.

Själaringning

Ringning i kyrkklockorna för den som avlidit. Det var ursprungligen ett sätt att tala om för bygden att någon var död och påminna varje människa om sin egen dödlighet. 

Själaringning här i församlingen sker i allmänhet kl. 10.00 på vardagar i Starrkärrs kyrka. Bokning av själaringning sker via Församlingsexpeditionen.

Tacksägelse

Tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet som hålls i en eller flera av församlingens gudstjänster dit anhöriga bjuds in att delta. Den avlidnes namn läses upp och man ber en bön varefter kyrkklockorna ringer. Bokning av tacksägelse sker via Församlingsexpeditionen.

Bårtäcke - I stället för blommor

Konstnärinnan Päivi Auvinen har vävt församlingens bårtäcke samt de färgade banden som läggs längs kistans längdriktning. Färgerna är framtagna för att passa i såväl Starrkärrs och Kilanda kyrkor som i kapellet på Starrkärrs kyrkogård. Färgen på bandet väljer de anhöriga.

En av fördelarna med bårtäcke är att utseendet på kistan inte har så stor betydelse eftersom den täcks av täcket. Så kallad kistbukett skall heller inte läggas på bårtäcket.

Användandet av bårtäcket är kostnadsfritt när det används i församlingens kyrkor och kapell.

Bokning av begravning

Bokning kan göras av närstående eller begravningsbyrå. Kontakta församlingsexpeditionen via formuläret nedan eller ring 0303-444 000 för bokning av begravning.

Vid frågor i gravärenden:

Kyrkogårdsexpeditionen Starrkärr

Starrkärrs kyrkogård

Förfrågan om begravning

Använd formuläret för att skicka en bokningsförfrågan för begravning i någon av församlingens kyrkor.

Uppgifter om den avlidne

Beställarens relation till den avlidne