Avsked vid kistan
Foto: Alex & Martin /Ikon

Begravning

I begravningsceremonin får vi tacka för den tid som varit. Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Kontakta expeditionen vid frågor om begravning.

maxantal i kyrkorna fr.o.m. 3/9 2021

Detta gäller för gudstjänster, begravningar, vigslar och dop

Det är tillåtet att samla upp till 75 personer inomhus, med tilldelad plats och när lokalen är tillräckligt stor för att tillåta det med hänsyn till riktlinjer som råder kring avstånd. 

Detta antal personer gäller för kyrkorna här
i Starrkärr-Kilanda församling:

  • Starrkärrs kyrka: 75 personer
  • Älvängens kyrka: 40 personer
  • Kilanda kyrka: 30 personer
  • Nols kyrka: 20 personer
  • Begravningskapellet i Starrkärr: 15 personer

Sällskap upp till åtta personer kan sitta ihop, med rekommenderat avstånd (1 m framför, bakom och sidled) till nästa grupp/person. Kyrkan vädras före och efter gudstjänst och alla håller avstånd och en god handhygien. 

OBS! I dagsläget hyrs inte några lokaler ut.

Läs mer på sidan Med anledning av coronaviruset.

Se kalendern för aktuella verksamheter och gudstjänster.

Begravningsgudstjänsten

I begravningsgudstjänsten får vi överlämna den döde till Gud. Församlingens präster och diakoner är gärna en naturlig del i sorgeprocessen. 

Musik

Vid begravningen i kyrkan är församlingens musiker med och ramar in gudstjänsten med stämningsfull musik. 

Själaringning

Kyrkan kan ringa i kyrkklockorna för den som avlidit. Detta var ursprungligen ett sätt att tala om för bygden att någon var död och påminna varje människa om sin egen dödlighet. 

Själaringning i Starrkärr-Kilanda församlingen sker i allmänhet på vardagar kl. 10.00 i Starrkärrs kyrka. Bokning av själaringning sker via församlingsexpeditionen.

Tacksägelse

Tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet som hålls i en eller flera av församlingens gudstjänster dit anhöriga bjuds in att delta. Den avlidnes namn läses upp och man ber en bön varefter kyrkklockorna ringer. Bokning av tacksägelse sker via församlingsexpeditionen.

Digitala sändningar

I dagsläget har församlingen inte möjlighet att sända begravningsgudstjänster digitalt.

Bårtäcke - I stället för blommor

Ett bårtäcke att lägga över kistan kan lånas kostnadsfritt vid begravning i församlingens kyrkor och kapell. En av fördelarna med bårtäcke är att utseendet på kistan inte har så stor betydelse eftersom den täcks av täcket. Så kallad kistbukett skall heller inte läggas på bårtäcket.

Församlingens bårtäcke samt de färgade banden som läggs längs kistans längdriktning är vävda av konstnären Päivi Auvinen. Färgerna är framtagna för att passa i såväl Starrkärrs och Kilanda kyrkor som i kapellet på Starrkärrs kyrkogård. De anhöriga väljer färgen på bandet.

Bokning av begravning här i starrkärr-kilanda församling, svenska kyrkan

Bokning kan göras av närstående eller begravningsbyrå. Kontakta församlingsexpeditionen via formuläret nedan eller ring 0303-444 000 för bokning av begravning.

Vid frågor i gravärenden:

Kyrkogårdsexpeditionen Starrkärr

Starrkärrs kyrkogård

den här filmen illustrerar för barn vad en begravning i kyrkan innebär:

Förfrågan om begravning

Använd formuläret för att skicka en bokningsförfrågan för begravning i någon av församlingens kyrkor.

Uppgifter om den avlidne

Beställarens relation till den avlidne