Kyrkorådet

Församlingens styrelse.

Kontakta ordföranden:

Elisabeth Bergdahl

Starrkärr-Kilanda församling

Ordförande kyrkorådet