Svenska kyrkan äger fri nyttjanderätt
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoni

Diakoni kan beskrivas som kristen tro i praktisk handling och handlar om att stötta och visa omsorg om den som behöver. Här i Starrkärr-Kilanda församling har vi flera diakonimedarbetare som kan hjälpa till när livet skaver. Läs mer här.

Diakoni 

Ordet diakoni betyder tjänande. Det är kyrkans väsen, kristen tro i praktisk handling och handlar om att ge stöd till den som behöver det – socialt, ekonomiskt eller existentiellt. Det kan handla om ett samtal, en gemenskap, öppen förskola, sällskap till vårdcentral eller handläggare och mycket annat.

I många församlingar finns diakoner anställda, som har ett särskilt ansvar för att samordna och arbeta med församlingens diakonala arbete, dess tjänande. Men det är samtidigt hela församlingens uppgift att ha ett diakonalt perspektiv.

Starrkärr-Kilanda församling har ett omfattande diakonalt arbete. Hem- och sjukbesök, enskilda samtal, gemensamma mötesplatser i form av caféer, besök på äldreboende, hjälp med kontakt med myndigheter, ge tillfällig ekonomisk hjälp och mycket mer. Även små handlingar betyder mycket! Det kan handla om att dricka en kopp kaffe med någon, att be en bön eller att hälsa på någon och byta några ord när man möts.

Hör av dig till någon av oss diakonimedarbetare om du vill veta mer kring det diakonala arbetet eller om du vill tipsa oss om saker som behöver göras, om du själv vill vara del i det ideella arbetet inom diakonin eller om du själv behöver hjälp med något.

Diakonimedarbetare tillgängliga för samtal:

    Ingemar Carlsson

    Ingemar Carlsson

    Starrkärr-Kilanda församling

    Nols kyrka, Diakoniassistent, Gudstjänstledare