Svenska kyrkan äger fri nyttjanderätt
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoni

Medarbetare i församlingens diakoni: