En hög med pusselbitar

Engagera dig

Starrkärr-Kilanda församling vill på ett särskilt sätt bidra till att alla ska kunna vara en del av kyrkan och få utrymme för sina unika gåvor. Vad vill du bidra med?

Ett pussel och en kropp

Vi är alla en del i ett pussel, där varje del är unik och varje del behövs och tillsammans bildar vi ett vackert mönster, tillsammans är vi Starrkärr-Kilanda församling. Vi är medarbetare av olika slag i denna församling. Några är förtroendevalda, många är ideella och några är anställda.

Vi är medarbetare på lite olika villkor men med ett gemensamt uppdrag att tillsammans vara en bild av Kristus och göra honom och hans kärlek synlig i vår bygd. Det kan vi göra på oändligt många sätt och där finns eller borde åtminstone finnas utrymme för att varje människas unika gåvor kan komma till sin rätt och i bruk.
Då kommer också människorna, medarbetarna till sin rätt och kommer att trivas i församlingens sammanhang enligt devisen ”Man trivs där man behövs” (Ideellt Forum).

Om det pussel vi bildar kan det sägas att

 • varje bit är unik
 • ingen bit kan ersättas av en annan
 • ingen bit ger hela bilden, tillsammans blir bilden synlig
 • vi lever alltid med en splittrad bild
 • vårt uppdrag är att lägga pusslet så att bilden framträder.

Vision

Starrkärr-Kilanda församling vill att...

 • församlingen är en plats där människor blir sedda och deras gåvor uppskattas och tas i anspråk
 • församlingen är en levande organism som i stor utsträckning bärs av ideella medarbetare tillsammans och i gott samarbete med förtroendevalda och anställda medarbetare
 • medlemmar och medarbetare av olika slag återspeglar den kärlek och gemenskap som har sitt ursprung i Kristus
 • det är lätt att finna en plats i församlingen både att bara vara men också att bidra i större eller mindre grad
 • det ideella arbetet erbjuder en väg in i församlingen och en möjlighet att växa i tro och ansvar
 • de förtroendevalda medarbetarna arbetar aktivt för att de ideella medarbetarna ska bli fler och bättre rustade
 • de anställda medarbetarna i församlingen har en öppenhet för människors gåvor och möjligheter och arbetar för att möjliggöra för ideella medarbetare att finna en plats i kyrkan och ett utlopp för sin längtan att bidra.

Är du intresserad av att vara med i arbetet?

Oavsett om du vill lägga mycket eller lite tid, om du vill ha mycket eller lite mindre ansvar är du välkommen att engagera dig i församlingen! Känner du någon som redan är engagerad är det ofta det bästa sättet att få reda på mer. Du är också välkommen att ringa ansvarig, se nedan, eller någon av de andra anställda medarbetarna.

Ulrika L. Andersson

Ulrika L. Andersson

Starrkärr-Kilanda församling

Diakon, Älvängens kyrka, Kanslist