Foto: Pixabay.com

Församlingsinstruktion och pastoraler

Församlingsinstruktionen (FIN) är Starrkärr-Kilanda församlings huvudsakliga styrdokument och framtaget av församlingens förtroendevalda tillsammans med anställda och ideella medarbetare.