Vigsel
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vigsel

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och ni kan skicka en bokningsförfrågan för vigsel i någon av församlingens kyrkor. Och så får ni tips om annat att tänka på.

Bröllop under rådande pandemi

Med anledning av den situation som nu råder med coronavirus Covid-19 behöver vigslar ske under särskilda anpassningar:

  • Vi erbjuder vigsel i Starrkärrs kyrka (Max 45 personer) samt Kilanda kyrka (Begränsat antal ca 20 personer)
  • Vigslar får idag inte inkludera fler än 50 personer, inklusive kyrkans personal
  • Vi uppmanar alla att sitta glest i kyrkbänkarna, ha noggrann handhygien och inte hälsa på varanda i hand
  • Vigslar kan ev. ske utomhus

Kontakta gärna vår expedition så kan vi tillsammans försöka hitta en lösning som fungerar för er.
Tfn: 0303-444 000
E-post: starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg. För att kunna gifta sig i kyrkan behöver en av er vara medlem i Svenska kyrkan.

NI BEHÖVER ETT INTYG OM HINDERSPRÖVNING FRÅN SKATTEVERKET

I god tid före vigseln behöver ni beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år.

INNAN BRÖLLOPET HAR NI ETT VIGSELSAMTAL MED PRÄSTEN
Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när? För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

Samtalet kan ni ha i kyrkan eller hemma hos er. Om ni väljer att ha det hemma, kan ni sedan ha ett möte i kyrkan. Då går ni igenom ceremonin på plats för att ni ska känna er bekväma under vigseln. 

PRATA OM VIGSELN MED BARN

Filmen "Vigsel i kyrkan" (cirka 1 minut) berättar hur det går till att gifta sig i kyrkan. Den passar bra att titta på tillsammans med nyfikna barn. 

Vigselgudstjänst i Starrkärr-Kilanda församling

Under främst sommarhalvåret hålls flertalet vigslar i församlingen. Främst i Starrkärrs kyrka, men också Kilanda kyrka är en populär vigselkyrka för lite mindre sällskap.

Kontakta församlingsexpeditionen via formuläret nedan eller ring 0303-444 000 för bokning av vigsel.

Förfrågan om vigsel

Använd formuläret för att skicka en bokningsförfrågan för vigsel i någon av församlingens kyrkor.

Uppgifter om vigselpersoner

Kontaktuppgifter

Önskemål

För att vi ska kunna administrera vigseln behöver vi lagra de personuppgifter du angivit här. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras. Uppgifterna kommer att raderas efter att vigseln ägt rum, men vissa uppgifter om vigseln sparas i en s.k. ministerialbok och arkiveras.

Borgerlig vigsel, kyrklig vigsel, partnerskap och välsignelse

Har ni ”gift er borgerligt” eller ingått partnerskap och tänker att det skulle vara fint med en kyrklig välsignelse/vigsel är ni välkomna till oss. Eftersom äktenskap regleras i svensk lag finns det en del saker som behöver redas ut.

För er som är vigda av en borgerlig vigselförrättare
Är ni redan gifta med varandra är det en kyrklig välsignelse som är aktuell eftersom det inte går att gifta sig med den man redan är gift med. I Svenska kyrkan välsignar vi äktenskap som ingåtts borgerligt. Välsignelsegudstjänsten påminner på många sätt om en vigsel men prästen ställer inga frågor om ni vill ta varandra som makar. Ni kan själva vara med och påverka hur gudstjänsten ska utformas. 

För er som är registrerade partners
Har ni ingått registrerat partnerskap i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen finns flera alternativ. Ni kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap eller få en kyrklig välsignelse över ert partnerskap. Vill ni omvandla ert partnerskap till äktenskap kan ni antingen göra en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller välja vigsel. Har ni ingått partnerskap enligt svensk lag behövs ingen hindersprövning. Det räcker att ni lämnar ett intyg om att ni är registrerade partners. Efter vigseln meddelar prästen Skattemyndigheten att ni är gifta.

Blir det någon juridisk skillnad?
Nej, det blir det inte. Kyrkliga välsignelser har ingen juridisk status. Omvandlingen från partnerskap till äktenskap gör heller ingen juridisk skillnad. Om ni väljer att inte omvandla ert partnerskap kommer ni att fortsätta att vara registrerade partners.