Foto: Jenny Sigeman

Gravskötsel

Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

Priser för gravskötsel

Församlingens vaktmästare kan hjälpa till med skötsel av gravar. I samtliga priser ingår fullskötsel av gravplatsen, vilket innebär: vårstädning, vårplantering, putsning hela säsongen, sommarplantering, vattning, ogräsrensning, höststädning, granrisdekoration med krans och krattning av grus.

 

Priser

Urngrav: 900:-
Gräsgrav: 1050:-
Enkel grusgrav: 1200:-
Dubbel grusgrav: 1350:-
Stor familjegrav: 1700:-


Krans: 325:-

Vid frågor om gravskötsel, kontakta:

Tony Karlsson

Tony Karlsson

Starrkärr-Kilanda församling

Kyrkogårdschef, Kyrkogårdsförvaltningen