Foto: Albin Hillert/IKON

Behöver du någon att prata med?

Ibland händer det saker som gör att det känns som att livet har gått sönder. Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal och stöttning. Under nattens timmar finns Jourhavande präst tillgänglig.

Behöver du någon att samtala med?

Ibland går livet inte riktigt ihop. Arbetslöshet, dödsfall, ensamhet, sjukdom och mycket annat kan göra att det känns som att livet har gått sönder. Möjligheten till samtal finns både via Kyrkans jourtjänst, Jourhavande präst och församlingens diakoner och präster.

Kanske bär du på upplevelser du skulle vilja berätta för någon? Något som skaver, som man inte riktigt kan sätta ord på. En svår situation där du skulle behöva ha hjälp att komma vidare med. Du kan ta upp frågor om stort och smått och som gäller livets olika frågor.

Tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt men den ser lite olika ut. Prästen har absolut tystnadsplikt vilket innebär att prästen aldrig får avslöja något som sagts i ett enskilt samtal. Diakonen får heller inte berätta vad som sagts, om det inte är så att ett barn far illa eller riskerar att bli skadad. Vi för inga journaler.

Stöd

Om du har ekonomiska problem, eller behöver hjälp med till exempel kontakt med myndigheter, är du välkommen att höra av dig. 

Samtal

Samtalen är kostnadsfria. Du kommer överens med prästen/diakonen om tid och plats. Samtalen varar oftast mellan 45-60 minuter. 

Bikt

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

  • Jourhavande präst: Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.Telefonjouren är öppen kl. 21.00-06.00 varje natt, chatten kl. 20.00-24.00. Den som hör av sig får tala med en präst i Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning att tjänstgöra i jouren. Prästerna har tystnadsplikt. Både prästen och den som ringer är anonyma för varandra.
    Kontakta Jourhavande präst
  • Kyrkans SOS: Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour inom Svenska kyrkan. Du kan ringa till SOS-telefonen på 0771-800 650 eller skriva till den digitala SOS-brevlådan. SOS-telefonen har öppet vardagar kl. 13-21 och lör-sön-helgdagar kl. 16-21. SOS-brevlådan är tillgänglig dygnet runt, med svar inom 72 timmar. De som svarar i samtalsjouren är volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften. Alla har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Kyrkans SOS hemsida
  • Kyrkans Familjerådgivning i Göteborg: Familjerådgivning är till för par och familjer med samlevnadsproblem. Ring och beställ tid på telefonnummer 031-15 53 50, telefontid mån-tors kl. 9-10.
    Kyrkans familjerådgivning i Göteborg hemsida
  • Stadsmissionens Unga forum Unga forum vänder sig till dig mellan 16 och 25 år. Vi arbetar hälsofrämjande med målsättning att du ska få behålla och öka din fysiska och psykiska hälsa, våga drömma och arbeta för att nå några av dina mål. Vår utgångspunkt är att du som är ung själv är expert på din situation.
    Stadsmissionens Unga forum hemsida