Foto: Magnus Aronson /Ikon

Söndagsskola i Älvängen

Varje gång det är gudstjänst eller mässa kl. 11 i Älvängens kyrka är söndagsskolan öppen för barn i alla åldrar!

I Älvängens kyrka är det söndagsskola nästan varje söndag under terminerna. Söndagsskolan är till för barn i alla åldrar; de yngre barnen kommer med sina föräldrar, och för de äldre kan föräldrarna stanna kvar på gudstjänsten om de vill.

Barnen är med en stund i början på gudstjänsten och efter "Barnens stund", som berättar lite om dagens ämne, går söndagsskolan ut till samlingssalen för en egen samling. Där får vi sjunga, be, prata och pyssla. Efter gudstjänsten blir det gemensamt kyrkfika tillsammans med resten av församlingen.

Är du intresserad av ett schema?
Skicka ett mail till Ann Åström. Ingen anmälan behövs.

Kontaktperson för söndagsskolan

Ann Åström

Ann Åström

Församlingsassistent, Älvängens kyrka

Se också församlingens barnkanal på YouTube: