Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Starrkärr-Kilanda församling Besöks- och postadress: Göteborgsvägen 93 B, 44632 Älvängen Telefon: +46(303)444000 E-post till Starrkärr-Kilanda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om församlingen

Starrkärr-Kilanda församling är en lokal församling inom Svenska kyrkan. Församlingen täcker orterna Nol, Alafors, Starrkärr, Kilanda och Älvängen i Ale kommun.

Öppen, levande och välkomnande kyrka

Utdrag ur församlingsinstruktionen, grundläggande styrdokument för församlingens arbete:

Vi vill vara en öppen, levande och välkomnande kyrka där det finns rum för alla.

De människor som kommer till kyrkan ska ges möjlighet att bli delaktiga och involverade i församlingens arbete och de som är engagerade i församlingen ska känna att deras röst blir hörd.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Läs hela församlingsinstruktionen här.