Händer

Om församlingen

Starrkärr-Kilanda församling är en lokal församling inom Svenska kyrkan. Församlingen täcker orterna Nol, Alafors, Starrkärr, Kilanda och Älvängen i Ale kommun.

Öppen, levande och välkomnande kyrka

Utdrag ur församlingsinstruktionen, grundläggande styrdokument för församlingens arbete:

 

Vår församlingsvision är att:

- Vara en öppen och välkomnande kyrka
med Jesus Kristus i centrum.
- Vara en kyrka som ger möjlighet att fördjupa den kristna
tron, dela gemenskap, känna tillit och delaktighet.
- Dopuppföljning bland nyinflyttade barnfamiljer, barn, unga och vuxna är prioriterat.
- Församlingens undervisande arbete utgår ifrån delande av erfarenheter av kristen tro och liv genom att vara en växtplats för människor oavsett ålder där respekten för människans tro aktualiseras.
- Vara en barmhärtig och tjänande kyrka för en rättvis och hållbar värld.

Läs hela församlingsinstruktionen här.