Händer

Om församlingen

Starrkärr-Kilanda församling är en lokal församling inom Svenska kyrkan. Församlingen täcker orterna Nol, Alafors, Starrkärr, Kilanda och Älvängen i Ale kommun.

Öppen, levande och välkomnande kyrka

Utdrag ur församlingsinstruktionen, grundläggande styrdokument för församlingens arbete:

Vi vill vara en öppen, levande och välkomnande kyrka där det finns rum för alla.

De människor som kommer till kyrkan ska ges möjlighet att bli delaktiga och involverade i församlingens arbete och de som är engagerade i församlingen ska känna att deras röst blir hörd.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Läs hela församlingsinstruktionen här.