Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Protokoll

Här publiceras protokoll från församlingens beslutande organ, styrelse och utskott.

Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Arbetsutskottet (Kyrkorådet)

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet (Kyrkorådet)