Foto: Albin Hillert/IKON

Dop

Dopet är vägen in i den kyrkliga gemenskapen och knyter ett särskilt band mellan den döpte och Gud själv. Kontakta expeditionen för bokning av dop.

maxantal i kyrkorna fr.o.m. 3/9 2021

Detta gäller för gudstjänster, begravningar, vigslar och dop

Det är tillåtet att samla upp till 75 personer inomhus, med tilldelad plats och när lokalen är tillräckligt stor för att tillåta det med hänsyn till riktlinjer som råder kring avstånd. 

Detta antal personer gäller för kyrkorna här
i Starrkärr-Kilanda församling:

  • Starrkärrs kyrka: 75 personer
  • Älvängens kyrka: 40 personer
  • Kilanda kyrka: 30 personer
  • Nols kyrka: 20 personer
  • Begravningskapellet i Starrkärr: 15 personer

Sällskap upp till åtta personer kan sitta ihop, med rekommenderat avstånd (1 m framför, bakom och sidled) till nästa grupp/person. Kyrkan vädras före och efter gudstjänst och alla håller avstånd och en god handhygien. 

OBS! I dagsläget hyrs inte några lokaler ut.

Läs mer på sidan Med anledning av coronaviruset.

Se kalendern för aktuella verksamheter och gudstjänster.

Vad är dopet?

När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen högtidlig gudstjänst. Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar då vi på ett speciellt sätt knyts till Gud och kyrkans gemenskap.

Det finns ingen åldersgräns för dop. Vem som helst som inte är döpt är välkommen att låta döpa sig. I barndopet är det barnets föräldrar som bär fram barnet inför Gud.

Doptillfällen

När det gäller barndop i Starrkärr-Kildanda församling är det vanligaste att de sker i en dopgudstjänst i Starrkärrs kyrka. Dessa tillfällen är öppna för upp till tre dopbarn i samma gudstjänst och hålls normal på eftermiddagen, lördagar eller söndagar. Det går också att ha dop i församlingens övriga kyrkor, i eller i samband med övriga gudstjänster.

Kontakta församlingsexpeditionen via formuläret nedan eller ring 0303-444 000 för bokning av dop. 

Den här filmen illustrerar för barn vad dopet handlar om:

Förfrågan om dop

Använd formuläret för att skicka en bokningsförfrågan för dop i någon av församlingens kyrkor.

Uppgifter om dopkandidaten

Uppgifter om vårdnadshavare – gäller barndop.

Kontaktuppgifter

Önskemål

För att vi ska kunna administrera dopet behöver vi lagra de personuppgifter om dig själv, ditt barn, och ev. annan vårdnadshavare som du angivit här. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras. Uppgifterna kommer att raderas efter att dopet och ev. dopclearing har skett, men uppgifter för medlemmar och antecknade i Svenska kyrkan sparas i vårt medlemsregister. Du kan läsa mer om denna behandling på www.svenskakyrkan.se/starrkarr-kilanda/personuppgifter