Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Dopet är vägen in i den kyrkliga gemenskapen och knyter ett särskilt band mellan den döpte och Gud själv. Kontakta församlingsexpeditionen för bokning av dop.

Vad är dopet?

När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen högtidlig gudstjänst. Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar då vi på ett speciellt sätt knyts till Gud och kyrkans gemenskap.

Det finns ingen åldersgräns för dop. Vem som helst som inte är döpt är välkommen att låta döpa sig. I barndopet är det barnets föräldrar som bär fram barnet inför Gud.

Doptillfällen

När det gäller barndop i Starrkärr-Kildanda församling är det vanligaste att de sker i en dopgudstjänst i Starrkärrs kyrka. Dessa tillfällen är öppna för upp till tre dopbarn i samma gudstjänst och hålls normal på eftermiddagen, lördagar eller söndagar. Det går också att ha dop i församlingens övriga kyrkor, i eller i samband med övriga gudstjänster.

Kontakta församlingsexpeditionen via formuläret nedan eller ring 0303-444 000 för bokning av dop. 

Förfrågan om dop

Använd formuläret för att skicka en bokningsförfrågan för dop i någon av församlingens kyrkor.

Uppgifter om dopkandidaten

Uppgifter om vårdnadshavare – gäller barndop.

Kontaktuppgifter

Önskemål

För att vi ska kunna administrera dopet behöver vi lagra de personuppgifter om dig själv, ditt barn, och ev. annan vårdnadshavare som du angivit här. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras. Uppgifterna kommer att raderas efter att dopet och ev. dopclearing har skett, men uppgifter för medlemmar och antecknade i Svenska kyrkan sparas i vårt medlemsregister. Du kan läsa mer om denna behandling på www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter.