Kammarkören VocAle

Kören för män och kvinnor som vill spänna bågen lite extra. Repertoaren för Kammarkören VocAle är blandad med musik av bl.a. gamla mästare, jazz, folkton och nutida kompositörer. Hösten 2020 följer vi FHM:s riktlinjer för körverksamhet under covid-19. Läs mer här.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för körsång vilket sammanfattat innebär att vi alltid håller två meters avstånd, personer med förkylningssymptom eller de i riskgrupp stannar hemma. Här kan du läsa mer på FHM:s hemsida.

Körövning varannan tisdag kl. 19.00-21.30 i Starrkärrs församlinghem

Just nu söker vi fler sopraner, tenorer och basar! Tidigare körvana krävs. För mer information och provsjungning kontakta körledare Sabina Nilsson (kontaktuppgifter nedan).

Körledare:

Sabina Nilsson

Sabina Nilsson

Organist, Starrkärrs församlingshem