Borgerlig begravning

Borgerlig ceremoni

Även om man inte är medlem i Svenska kyrkan så är det Starrkärr-Kilanda församling som har ansvar för att begrava de som var folkbokförda i församlingens område när de avled.

Ceremonilokal för borgerliga begravningar är Starrkärrs kapell som rymmer 45 personer.

Vid frågor i gravärenden:

Kyrkogårdsexpeditionen Starrkärr

Starrkärrs kyrkogård

För bokning av borgerlig begravning:

Församlingens expedition och Kansli

Göteborgsvägen 93B, 446 32 Älvängen