Vox Feminale

Församlingens damkör Vox Feminale är en kör av högsta klass. Kören har vunnit flera priser och är en självklar del i församlingens gudstjänsliv. Vi följer FHM:s riktlinjer för körverksamhet under covid-19. Läs mer här.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för körsång vilket sammanfattat innebär att vi alltid håller två meters avstånd, personer med förkylningssymptom eller de i riskgrupp stannar hemma. Här kan du läsa mer på FHM:s hemsida.

Kvinnliga röster

Vox Feminale, som kort och gott betyder ”kvinnliga röster i Ale”, är en damkör med höga ambitioner. Kören startades hösten 2001 av organist Sabina Nilsson. Första framträdandet bestod bland annat av Benjamin Brittens A Ceremony of Carols och framfördes på trettondedag jul 6 januari 2002.

Körövningar onsdagar kl. 19.00-21.00 i Starrkärrs kyrka
- höstterminsstart 1/9

Repertoaren är blandad och vi sjunger både a cappella och till ackompanjemang. Vi strävar efter vidareutveckling, både genom att sjunga olika musikstilar och genom att delta i körfestivaler och tävlingar. 2015 deltog vi i en internationell körfestival/tävling i Calella/Barcelona, Spanien och 2016 gick resan till körfestivalen i Grado, Italien.

Är du intresserad av att vara med?

Välkommen att komma och prova på en körövning. Körvana och notläsningskunskap krävs. Kontakta körledaren för att anmäla intresse!

Följ Vox Feminale på sociala medier!

Facebook: @VoxFeminale (Se flödet nedan).

Instagram: @voxfeminale

Körledare

Sabina  Nilsson

Sabina Nilsson

Starrkärr-Kilanda församling

Organist