Arbetsutskottet

Grupp ur kyrkorådet som bereder ärenden inför kyrkorådets möten.