Pilgrim

En inre resa med den yttre ramen. En längtan efter mening i vandringen mot erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

inre och yttre vandring

Intresset för pilgrimsliv och vandringar ökar. Kanske är det en längtan efter mening, eftertanke och ett lugnare tempo i livet som lockar alltfler att vandra.

Pilgrimstemat – att livet är en inre och yttre vandring - omfattar de frågor som är mest centrala i en människas liv: ”Vart är jag på väg? Vad är målet för min längtan? Vad står min längtan för?”

Ordet pilgrim kommer från latinets perigrinus som betyder främling; du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Att vara pilgrim är att vara på väg.

Pilgrimsträff och -vandring i höst:

Läs mer om pilgrim på svenskakyrkan.se

Pilgrimsansvarig:

Ingela Fransson

Ingela Fransson

Diakon, Starrkärrs församlingshem