Pilgrim

En inre resa med den yttre ramen. En längtan efter mening i vandringen mot erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra. Att vara pilgrim är att vara på väg. Flera gånger per år anordnar Starrkärr-Kilanda församling pilgrimsvandringar. Läs här om aktuella vandringar.

inre och yttre vandring

Intresset för pilgrimsliv och vandringar ökar. Kanske är det en längtan efter mening, eftertanke och ett lugnare tempo i livet som lockar alltfler att vandra.

Pilgrimstemat – att livet är en inre och yttre vandring - omfattar de frågor som är mest centrala i en människas liv: ”Vart är jag på väg? Vad är målet för min längtan? Vad står min längtan för?”

Ordet pilgrim kommer från latinets perigrinus som betyder främling; du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Att vara pilgrim är att vara på väg.

Aktuella vandringar:

Läs mer om pilgrim på svenskakyrkan.se

Frälsarkransenvandring på Starrkärrs kyrkogård

Pilgrimsansvarig:

Ingela Fransson

Ingela Fransson

Starrkärr-Kilanda församling

Diakon