Älvängens kyrka
Foto: Stina Gränsfors

Älvängens kyrka

En av församlingens fyra kyrkor.

maxantal i kyrkorna fr.o.m. 3/9 2021

Detta gäller för gudstjänster, begravningar, vigslar och dop

Det är tillåtet att samla upp till 75 personer inomhus, med tilldelad plats och när lokalen är tillräckligt stor för att tillåta det med hänsyn till riktlinjer som råder kring avstånd. 

Detta antal personer gäller för kyrkorna här
i Starrkärr-Kilanda församling:

  • Starrkärrs kyrka: 75 personer
  • Älvängens kyrka: 40 personer
  • Kilanda kyrka: 30 personer
  • Nols kyrka: 20 personer
  • Begravningskapellet i Starrkärr: 15 personer

Sällskap upp till åtta personer kan sitta ihop, med rekommenderat avstånd (1 m framför, bakom och sidled) till nästa grupp/person. Kyrkan vädras före och efter gudstjänst och alla håller avstånd och en god handhygien. 

OBS! I dagsläget hyrs inte några lokaler ut.

Läs mer på sidan Med anledning av coronaviruset.

Se kalendern för aktuella verksamheter och gudstjänster.

Vandringskyrkan som ännu står kvar

Älvängens kyrka som uppfördes 1970 är en så kallad vandringskyrka, som var tänkt att kunna flyttas när behov uppstod. Efter en rad om- och tillbyggnationer har kyrkan dock blivit permanent. Redan tidigt i Älvängens kyrkas historia fanns planer på att uppföra en ny kyrkobyggnad i Älvängen. Dessa planer fortgår med fokus på en modern byggnad som bättre kan möta församlingens behov.

Här finns förutom kyrksal, samlingssal och fullt utrustat kök även lokaler för barnverksamhet. I lokalerna har också några av församlingens medarbetare sina arbetsplatser.

Kyrksalen rymmer 100 personer.

i samlingssalen bredvid köket får vistas max 70 personer.

Uthyrning

Samlingssalen och köket går bra att hyra i mån av plats i schemat. Klicka här för mer information om uthyrning.

Detta händer

Se här för vad som händer i Älvängens kyrka.

Hitta hit

Klicka här för att hitta Älvängens kyrka på Google Maps

Medarbetare i Älvängens kyrka