Älvängens kyrka
Foto: Stina Gränsfors

Älvängens kyrka

En av församlingens fyra kyrkor.

Vandringskyrkan som ännu står kvar

Älvängens kyrka som uppfördes 1970 är en så kallad vandringskyrka, som var tänkt att kunna flyttas när behov uppstod. Efter en rad om- och tillbyggnationer har kyrkan dock blivit permanent. Redan tidigt i Älvängens kyrkas historia fanns planer på att uppföra en ny kyrkobyggnad i Älvängen. Dessa planer fortgår med fokus på en modern byggnad som bättre kan möta församlingens behov.

Här finns förutom kyrksal, samlingssal och fullt utrustat kök även lokaler för barnverksamhet. I lokalerna har också några av församlingens medarbetare sina arbetsplatser.

Kyrksalen rymmer 100 personer.

i samlingssalen bredvid köket får vistas max 70 personer.

Uthyrning

Samlingssalen och köket går bra att hyra i mån av plats i schemat. Klicka här för mer information om uthyrning.

Detta händer

Se här för vad som händer i Älvängens kyrka.

Hitta hit

Klicka här för att hitta Älvängens kyrka på Google Maps

Medarbetare i Älvängens kyrka