Musik

Musiken uttrycker allt det som vårt liv är fullt av: glädje och sorg, tvivel och tacksamhet, kärlek, hopp och tro.

beröring

Musik rör oss på ett unikt sätt. Musiken är även en förkunnelse som bär fram evangeliet till alla slags människor i all möjliga situationer. Musiken är ett vittnesbörd om Guds kärlek, även den personliga erfarenheten eller upplevelsen.

I församlingen finns musiken med i de flesta sammanhang. Självklart i gudstjänsten men också i barnverksamheten och vid caféerna i kyrkorna, samt på läger och på ungdsomsamlingarna.

Ansvarig:

Sabina  Nilsson

Sabina Nilsson

Organist