Nattvardsbröd
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänst

Varje söndag firas gudstjänst i församlingens kyrkor. De flesta veckor firas veckomässor i Nol eller Älvängen. Musikgudstjänster är också ett återkommande inslag i församlingens liv. Välkommen till kyrkan!

Samling

Gudstjänsten är Guds folks gemensamma samling kring Jesus Kristus som den levande Herren och världens Frälsare. I gudstjänsten tar församlingen gestalt och tydliggör vad den ytterst är: Kristi kropp i den här världen, Jesus närvarande på orten. Detta sker både för församlingens skull, som då byggs upp i gemenskap, och för världens skull, som en vittnesbörd om Guds närvaro.

Församlingens gudstjänstfirande sker på olika platser och i olika former under veckans alla dagar. Målet är att människors olika erfarenheter, behov och uttrycksmedel ges utrymme i gudstjänstfirandet. Gemensam är  lovsången till Guds genom bibelns ord och vårt svar i bön och bekännelse.

Centrum i gudstjänstlivet är söndagens mässa där församlingen samlas i glädje över Guds godhet och kärlek till människor. Där får vi del av Kristus själv genom brödet och vinet, hans kropp och blod, där samhörigheten med Kristus och den världsvida Kyrkan framhävs eftersom vi, ”fastän många”, är ”en enda kropp”.

Veckans gudstjänster

De allra flesta söndagar firas förmiddagsgudstjänster i församlingens kyrkor. Se nedan för mer information i kalendern.

Flera lördagar kl. 18 är det helgsmålsbön i Kilanda kyrka. Detta är en kortare bön, och du kan se när nästa tillfälle är i kalendern.