Två barn tänder ljus i ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Gudstjänst

Nu firas gudstjänster på plats i kyrkorna igen! Läs här om aktuellt maxantal i de olika kyrkorna och hitta information om vilka gudstjänster som firas.

maxantal i kyrkorna fr.o.m. 3/9 2021

Detta gäller för gudstjänster, begravningar, vigslar och dop

Det är tillåtet att samla upp till 75 personer inomhus, med tilldelad plats och när lokalen är tillräckligt stor för att tillåta det med hänsyn till riktlinjer som råder kring avstånd. 

Detta antal personer gäller för kyrkorna här
i Starrkärr-Kilanda församling:

  • Starrkärrs kyrka: 75 personer
  • Älvängens kyrka: 40 personer
  • Kilanda kyrka: 30 personer
  • Nols kyrka: 20 personer
  • Begravningskapellet i Starrkärr: 15 personer

Sällskap upp till åtta personer kan sitta ihop, med rekommenderat avstånd (1 m framför, bakom och sidled) till nästa grupp/person. Kyrkan vädras före och efter gudstjänst och alla håller avstånd och en god handhygien. 

OBS! I dagsläget hyrs inte några lokaler ut.

Läs mer på sidan Med anledning av coronaviruset.

Se kalendern för aktuella verksamheter och gudstjänster.

Kalender med aktuella gudstjänster

Till kalendern

Samling

Gudstjänsten är Guds folks gemensamma samling kring Jesus Kristus som den levande Herren och världens Frälsare. I gudstjänsten tar församlingen gestalt och tydliggör vad den ytterst är: Kristi kropp i den här världen, Jesus närvarande på orten. Detta sker både för församlingens skull, som då byggs upp i gemenskap, och för världens skull, som en vittnesbörd om Guds närvaro.

Församlingens gudstjänstfirande sker på olika platser och i olika former under veckans alla dagar. Målet är att människors olika erfarenheter, behov och uttrycksmedel ges utrymme i gudstjänstfirandet. Gemensam är lovsången till Gud genom bibelns ord och vårt svar i bön och bekännelse.

Centrum i gudstjänstlivet är söndagens mässa där församlingen samlas i glädje över Guds godhet och kärlek till människor. Där får vi del av Kristus själv genom brödet och vinet, hans kropp och blod, där samhörigheten med Kristus och den världsvida kyrkan framhävs eftersom vi, ”fastän många”, är ”en enda kropp”.

Veckans gudstjänster

På söndagar firas förmiddagsgudstjänst i en av församlingens kyrkor. Under veckorna firas veckogudstjänster i Nols kyrka och i Älvängens kyrka. Flera lördagar kl. 18.00 är det helgmålsbön i Kilanda kyrka. Detta är en kortare bön, och du kan se när nästa tillfälle är i kalendern. Här hittar du aktuella gudstjänster i kalendern.