Körer

Körsång har en rad positiva effekter på vår hälsa som t.ex. starkare immunförsvar, lägre stressnivå och ökad energi. Församlingens körer är en naturlig del i gudstjänstlivet. Starrkärr-Kilanda församling följer FHM:s riktlinjer för körverksamhet under covid-19.

Kom med och sjung!

Musik är välgörande för den som hör den. Och det är gott för både kropp och själ att sjunga i kör. Körsångare har en gemenskap som bottnar i sångglädjen och man lär sig ett särskilt samspel med andra när man både sjunger och lyssnar på varandra samtidigt.

Inte minst barnen i våra körer lär sig ett unikt samspel och alla våra körer och dess sångare bidrar till församlingens musikliv och den levande gudstjänsten.