Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Grupp ur kyrkorådet som bereder ärenden som rör fastighets- och kyrkogårdsfrågor inför kyrkorådets möten.

Se här för fastighets- och kyrkogårdsutskottets protokoll.