Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Församlingsledning

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ och kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse. I kyrkorådet är församlingens kyrkoherde med och det är kyrkoherden som leder det dagliga arbetet.