Råda församlingshem i vårskrud
Foto: Karin Gustavsson

Södra Kållands pastorat

Södra Kållands pastorat består av Järpås, Kållands-Råda och Örslösa församlingar. Välkommen till kyrkan, både helg och vardag, till gudstjänst, bön och olika verksamheter.

Tådene kyrka

Tådeneveckan

"Kultur i Tådene" vecka 30, 22-28 juli 2024

dukat bord utomhus

Sommarcafé

Tisdagar kl. 18-20 i Råda församlingshem

Friluftsgudstjänster i sommar

Välkommen att fira gudstjänst under bar himmel!

Pilgrim

De första kristna kallade sig ibland “Vägen”, vilket underströk lärjungaskapets kallelse – att svara an på Jesus som säger: Följ mig.

Tre kvinnor och deras Herre - liten guide till Råda kyrka

Här kan du läsa om Råda kyrka, dess inventarier och historia med utgångspunkt från de tre kvinnorna Maria från Magdala, Jungfru Maria - Jesu moder och den heliga Birgitta samt deras Herre - Jesus Guds son. Guiden är skriven av Ulla Backman, församlingsbo och diakon. Guiden finns även i pappersformat i kyrkan.

En levande landsbygdskyrka

I maj 2024 gavs denna broschyr ut i samarbete med JS Sverige. I broschyren kan du läsa om Södra Kållands pastorat. Den finns även i tryckta exemplar och vill du ha ett sådant kan du höra av dig via mail till sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se.

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan

Bladet

Läs gärna vad som händer i vårt pastoratsblad.

Organisation

Södra Kållands pastorat

Kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du all information kring våra kyrkogårdar, gravskötslar mm.

Musik och körer

Det finns många körer i pastoratet för båda unga och äldre.

Barn & Familj

Ditt barn är välkommen till våra verksamheter. Vill du veta mer om vad vi gör och vad som händer just nu kan du klicka här.

Någon hänger ett diakonemblem om halsen på en kvinna.

Diakoni och vuxenverksamhet

Svenska kyrkan i Södra Kålland vill finnas som en närvaro och en resurs för livets alla skiften - i vardag och i fest, i yrkesliv och pensionstid, i sorg och i glädje. I våra församlingar kan du hitta ett flertal gemenskaper och aktiviteter för vuxna och äldre. Den sociala samvaron i kyrkan kan uttryckas vara en av diakonins gestalter, men diakonin kan också innebära särskilda insatser och rikta sig till särskilda händelser i livet. Läs mer om diakonin och vuxenverksamheter i våra församlingar nedan.

dopdroppar av genomskinligt glas med blåa inslag

Dopdroppar

Alla barn som döptes i pastoratets kyrkor 2023 är välkomna att hämta sin dopdroppe!

Kyrkguiden

Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen.

En ung kille ler mot kameran och gör peace-tecken med händerna. Hans kompisar står bredvid.

Nätvandrarchatten

Här finns vi och vill lyssna på och prata med dig – du som är mellan 12 och 25 år. Måndag, onsdag, söndag kl 19-22. Året om. Vilka är vi? Vi är Kyrkans SOS, en fristående stiftelse som är stiftad och finansieras av församlingar i Svenska kyrkan.

Kyrkans klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Närbild på ett svart tangentbord.

Information till allmänheten med anledning av cyberangreppet

Cyberangreppet som drabbade Svenska kyrkan 23 november 2023 innebar en personuppgiftsincident eftersom personuppgifter fanns lagrade och angriparen kan ha fått åtkomst till dem.