Råda församlingshem i höstskrud
Foto: Karin Gustavsson

Södra Kållands pastorat

är en del av den världsvida kyrkan. Järpås, Kållands-Råda & Örslösa församlingar finns för att Gud har blivit människa i Jesus Kristus, som är vägen, sanningen och livet. Församlingarna finns till för dig både helg och vardag, i gudstjänst och bön. Varmt välkommen!

ÖPPNA KYRKOR
Kyrkorna i Järpås, Råda, Tun och Örslösa hålls öppna helgfri måndag-fredag mellan ca klockan 9-16 (såvida det ej är någon förrättning i kyrkan).

Välkommen in i kyrkan för enskild andakt och ljuständning.