Foto: Evelina Andersen

Söne kyrka

Söne kyrka

Söne kyrka är uppförd i sandsten med de äldsta delarna från tidigt 1100-tal. Tornet är ett 100-tal år yngre. Ovanpå koret finns en s k munkkammare. Dopfunten med reliefbilder är från kyrkans tillkomsttid och troligen tillverkad på Kinnekulle. Dörren till södra vapenhuset är järnbeslagen och har hål efter gevärskulor som tillskrivs danskarnas härjningar under 1500-talets senare del.

Vägbeskrivning:
Till Söne kyrka kommer man genom att ta av åt norr vid fyrvägskorsningen vid Örslösa kyrka, ca 2 km.