Någon hänger ett diakonemblem om halsen på en kvinna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakoni och vuxenverksamhet

Svenska kyrkan i Södra Kålland vill finnas som en närvaro och en resurs för livets alla skiften - i vardag och i fest, i yrkesliv och pensionstid, i sorg och i glädje. I våra församlingar kan du hitta ett flertal gemenskaper och aktiviteter för vuxna och äldre. Den sociala samvaron i kyrkan kan uttryckas vara en av diakonins gestalter, men diakonin kan också innebära särskilda insatser och rikta sig till särskilda händelser i livet. Läs mer om diakonin och vuxenverksamheter i våra församlingar nedan.

Diakonala verksamheter

Diakoni är kyrkans uppdrag att med respekt möta människor i utsatta livssituationer.

Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.