Prata med oss

Kontakt

Södra Kållands pastorat Besöks- och postadress: Råda församlingshem 1, 53196 Lidköping Telefon: +46(510)485200 E-post till Södra Kållands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni och vuxenverksamhet

Diakoni är kyrkans uppdrag att med respekt möta människor i utsatta livssituationer.

Varje människa har som uppgift att möta sina medmänniskor med kärlek och omsorg. I församlingen har diakonen ett särskilt ansvar för att göra detta synligt.
   Vid sin vigning lovar diakonerna att ”försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott”, och ”att möta medmänniskor med varsamhet och aktning”.
Dessa löften beskriver också det diakonala arbetet i stort - den varsamma och obyråkratiska omsorgen om individen liksom att rikta uppmärksamheten mot samhället och dess värderingar.
   Diakonin i Södra Kållands pastorat sker bland annat genom enskilda kontakter och samtal. Till diakoniarbetet hör också att samordna en del av församlingarnas frivilliga medarbetare, besöka äldre- och gruppboenden och att ha många kontakter i samhället.