Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

Järpås församling

Bibelsamtal och ”Basen”

Alla som är nyfikna på Bibeln och kyrkans tro är välkomna. I höst börjar ”Basen” en grundkurs i kristen tro i Järpås. Vi träffas följande tisdagskvällar kl. 18-20 i Järpås församlingshem: 24 september, 8 och 22 oktober, 12 och 26 november.

Bibelstudiegruppen inbjudes då till denna, och återgår sedan till sin vanliga form till våren.
Basens ledord är Ingång, Fördjupning och Återupptäckt.
Ingång: För dig som är nyfiken.
Fördjupning: För dig som vandrat länge på den kristna trons väg.
Återupptäckt: För dig som längtar tillbaka till kyrka och församling.

Begränsat antal platser anmälan senast 15 september till Magnus Magnusson: magnus.magnusson@svenskakyrkan.se eller 0510-485214.

 

Öppet hus

Ett antal eftermiddagar per termin anordnas Öppet hus i Järpås församlingshem med fikaservering, underhållning, sång och gemenskap. Höstens datum:
10/9 -  Törntaggen i Skara domkyrka, som försvann. Johnny Hagberg berättar.
8/10 -  Digitala önskesånger
12/11 - Veronica Magnusson, sång och piano, ”Sjung till Herrens ära”.
10/12 - Julavslutning

Kållands-Råda församling

Sopplunch

Torsdagar ojämna veckor serveras det Sopplunch i Råda församlingshem. Vi börjar kl 12 med en stunds andrum. Om du är intresserad att hjälpa till att koka soppan så kontakta Monika Karlsson 0510-48 52 30. Höstens första sopplunch är den 12/9.

Tisdagsträff

Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, fikar och har olika aktiviteter. Bland annat tillvaratar vi gamla lakan för att tillverka bandage som sedan skickas till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa. Vi använder tapetrester för att vika förpackningar till stearinljus, som säljs till förmån för olika välgörande ändamål. Här finns också vårt Stick-café där man tar med sig sitt eget handarbete.

Vi samlas i Råda församlingshem tisdagar kl. 17-19.

Vi tar gärna emot gamla lakan. Dessa går bra att lämna i Råda församlingshem.

Kontaktperson är diakon Lili Granlund: Tel: 0510-485233 lili.granlund@svenskakyrkan.se

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv med andra.
Vi samlas i Mellby kyrkstuga tisdagar ojämna veckor kl. 18-20.

Gruppen träffas ett antal tisdagar varannan vecka.
För info o anmälan kontakta komminister Anna-Karin Widnersson 0510-485220

Söndagsträff

Söndagsträffsgruppen träffas den sista söndagen varje månad mellan 14.30-16 i Råda församlingshem. Dessa träffar är riktade till personer med någon form av funktionsvariationer och deras assistenter/anhöriga.

Mellby dagträff

Dagträffen är en öppen mötesplats för daglediga där vi samtalar och fikar och lyssnar på berättelser. I höst samlas vi tisdagarna 29/10 och 26/11  i Mellby kyrkstuga kl. 14.30.

Verksamheter på Bräddegården

Andakter kl. 14.30 torsdagar udda veckor.
Vi har även olika form av aktiviteter på Bräddegårdens äldreboende.
Rullstolsvandring tillsammans med LVSK (Lidköpings vintersportklubb) tisdagar kl 10.30.

Örslösa församling

Café Grace

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar tillsammans.

Måndagar i Örslösa kyrka kl 9.30- 11.
Tisdagar ojämna veckor i Tuns församlingshem kl 9.30-11.

 

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv.
Vi samlas i Söne kyrkstuga torsdagar jämna veckor kl.18.30-20.30. (Start den 19/9)
För info kontakta diakon Lili Granlund 0510-48 52 33, lili.granlund@svenskakyrkan.se