Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

JÄRPÅS FÖRSAMLING

 

Öppet hus

Järpås församlingshem
Tisdagar udda veckor kl. 14.00-16.00.

Välkommen till en öppen gemenskap runt fikabordet. Ibland kan vi lyssna på musik eller något föredrag, ibland umgås vi bara helt kravlöst.
Ibland blir det ”På tur med Tore”, en promenad i bygden med Tore Torstensson. Efteråt serveras fika i församlingshemmet.

Kontakt: Maria Landin, 0510-48 52 33

 

Tala tro

Järpås församlingshem
Tisdagar jämna veckor kl. 18.30-20.00. 

Tala tro är en samtalsgrupp med bibeln som grund. I vår är utgångspunkten, Jesu lärjungar i evangelierna. Medtag bibel om du har, annars finns det att låna. Enkelt fika serveras. Dessa träffar är öppna för alla och ingen anmälan behövs.

Kontakt: Anna-Karin Widnersson, präst
0510-485220, anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se 

 

Verksamheter på Björkhaga

Vi firar gudstjänst och ibland mässa varannan tisdag kl. 15.00, jämna veckor.

KÅLLANDS-RÅDA FÖRSAMLING

Mys i Mellby

Mellby kyrkstuga
Onsdagar jämna veckor kl. 14.30, start 7 februari.

Vi träffas för en trevlig stund kring fikabordet och ibland får vi även ta del av något intressant föredrag/information. Läs mer i almanackan.

Kontakt: Maria Landin, 0510-48 52 33, maria.landin@svenskakyrkan.se

 

Måndagscafé

Råda församlingshem
Måndagar kl. 12.30-15.00.

Dörren står öppen för dig som vill få en kopp kaffe, läsa tidningen eller bara ha någon att prata med. Kanske har du ett handarbete som behöver bli färdigt? Kom in och umgås över en kopp!

Kontakt: Maria Landin 0510-48 52 33, maria.landin@svenskakyrkan.se 

 

Tisdagsträffen

Råda församlingshem
Tisdagar kl. 17.00-19.00

Kom och riv lakan, handarbeta m.m. eller för ett kravlöst umgänge med kvällsfika. Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, har olika aktiviteter och firar andakt. Ta med ditt handarbete, kom och riv bandage av lakan eller sticka babymössor som skänks till behövande via Slättmissionen. Gruppen stöder också Svenska kyrkans internationella arbete genom ACT Svenska kyrkan i samband med jul- och fastekampanj. 
Fika till självkostnadspris. 

Kontakt: Maria Landin 0510-48 52 33

 

Sopplunch

Råda församlingshem
Torsdagar udda veckor kl. 12.00-13.30.

Vi börjar med en stunds andrum med musik klockan 12. Därefter äter vi soppa och smörgås följt av kaffe och efterrätt.

Kontakt: Maria Landin 0510-48 52 33

 

Retreat

Att dra sig tillbaka i stillhet och tystnad kan hjälpa oss till eftertanke, till samtal med vårt inre liv och med Gud. I Södra Kållands pastorat ordnar vi ett par retreatdagar varje år som del i den andliga fördjupningen, en på våren och en på hösten. 

 

Verksamheter på Bräddegården

Vi firar gudstjänst och ibland mässa varannan torsdag kl. 14.30, udda veckor.

En gång i månaden leder Solveig Johansson och Lars Gustavsson allsång på Bräddegården.

ÖRSLÖSA FÖRSAMLING

Café Grace

Örslösa kyrka, måndagar kl 9.30-11.00
Tuns församlingshem, måndagar udda veckor kl 13.30-15.00

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar i mysig miljö. Varje träff avslutas med en kort andakt och sång.

Kontakt: Linda Bjelkeflo, 0510-48 52 06

 

Tala tro

Örslösa kyrka
Tisdagar udda veckor kl. 18.30-20.00.

Tala tro är en samtalsgrupp med bibeln som grund. I vår är utgångspunkten, Jesu lärjungar i evangelierna. Medtag bibel om du har, annars finns det att låna. Enkelt fika serveras. Dessa träffar är öppna för alla och ingen anmälan behövs.

Kontakt: Anna-Karin Widnersson, 0510-48 52 20, anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se 

 

Stickcafé

Örslösa kyrka
Torsdagar udda veckor kl. 13.30-15.00.

Ta med dig ditt handarbete till detta öppna stickcafé med andakt och fika.

Kontakt: Linda Bjelkeflo, 0510-48 52 06

 

Verksamheter på Lugnet och Tuns mötesplats


Lugnet: Vi firar gudstjänst och ibland mässa varannan torsdag kl. 14.30, jämna veckor.

Mötesplatsen i Tun: Vi firar andakt en tisdag i månaden kl. 14.00.

Gul kärringtand med kyrka i bakgrunden

Viktiga händelser under kyrkans historia

Föreläsningsserie i vår

Pilgrim

De första kristna kallade sig ibland “Vägen”, vilket underströk lärjungaskapets kallelse – att svara an på Jesus som säger: Följ mig.

Samtal/Hembesök


Präst eller Diakon gör gärna ett hembesök hos dig!
Ring och avtala en tid, du stör inte!

Vid behov av att prata med en präst eller diakon, se kontaktuppgifter nedan.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.