Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

JÄRPÅS FÖRSAMLING

 

Öppet hus

Järpås församlingshem
Tisdagar udda veckor kl. 9.30-11.30

På tisdag förmiddagar varannan vecka anordnas Öppet hus i Järpås församlingshem med andakt, fikaservering, underhållning, sång och gemenskap.
Varannan gång blir det ”Tur med Tore”, en promenad i bygden med Tore Torstensson. Efteråt serveras fika i församlingshemmet.

Kontakt: Charlotta Forsberg, 0510-48 52 37

 

Bibelsamtal

Järpås församlingshem
Måndagar kl. 18.30-20 följande datum: 12/9, 10/10, 14/11 och 12/12. 

Vi samtalar om livet och tron. Under våren tar vi vårt avstamp i de bibelställen som ligger till grund för kyrkans gudstjänst.
Dessa bibelsamtal är öppna för alla och leds av Anna-Karin Widnersson, präst.
0510-485220, anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se 

 

KÅLLANDS-RÅDA FÖRSAMLING

Tala tro i Mellby

Mellby kyrkstuga
Tisdagar udda veckor kl. 10.00-12.00

En samtalsgrupp för alla som vill tala tro och liv med Bibelns berättelser som grund. Vi fikar, läser Bibel, samtalar och firar andakt.

Start 27/9, därefter möts vi 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 6/12.

Mer information ges av Susanna Venetvaara på 0510-485214 eller susanna.venetvaara@svenskakyrkan.se 

Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Tisdagsträffen

Råda församlingshem
Tisdagar kl. 17.00-19.00

Kom och riv lakan, handarbeta m.m. eller för ett kravlöst umgänge med kvällsfika. Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, har olika aktiviteter och firar andakt. Ta med ditt handarbete, kom och riv bandage av lakan eller sticka babymössor som skänks till behövande via Slättmissionen. Gruppen stöder också Svenska kyrkans internationella arbete genom ACT Svenska kyrkan i samband med jul- och fastekampanj. 
Fika till självkostnadspris. 

Gruppen drar igång den 6 september.

Kontakt: Maria Landin 0510-485233

 

Sopplunch

Råda församlingshem
Onsdagar jämna veckor kl. 12.00-13.30 (start den 21/9)

Vi börjar med en stunds andrum med musik klockan 12. Därefter äter vi soppa och smörgås. 

Kontakt: Maria Landin 0510-485233

 

”Håll lamporna brinnande”

Retreat/Stilla dag i Råda församlingshem
Lördag 19 november kl. 9.00-16.00

Ett kyrkoår går mot sitt slut och vi uppmanas till ”vaksamhet och väntan”. Vad behöver jag lämna ifrån mig och vad kommer mig till mötes? Retreat innebär att i gemenskap med andra dra sig tillbaka i stillhet och tystnad. Det hjälper oss till eftertanke och till samtal med Gud. Kom med på en stilla dag då du har möjlighet till vila, meditation, skapande, promenad, samtal och bön. Ta gärna med tofflor, egen kudde och skor anpassade för promenad. Frukost, lunch och fika ingår.

Kostnad 100 kronor, betalas på plats (kontant eller Swish)

Anmälan senast 11 november till Susanna Venetvaara, präst
0510-485214 eller susanna.venetvaara@svenskakyrkan.se 

 

Verksamheter på Bräddegården

Vi firar gudstjänst och ibland mässa varannan torsdag kl. 14.30, udda veckor.
Kontaktperson Susanna Venetvaara, präst: 0510-485214, susanna.venetvaara@svenskakyrkan.se 

ÖRSLÖSA FÖRSAMLING

Café Grace

Örslösa kyrka, måndagar kl 9.30-11.00
Tuns församlingshem, måndagar jämna veckor kl 13.30-15.00

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar i mysig miljö. Varje träff avslutas med en kort andakt och sång.

Kontakt: Linda Bjelkeflo, 0510-48 52 06

 

Tala tro - dela liv

Söne kyrkstuga
Torsdagar jämna veckor kl. 18.30-ca 20.00

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv.

Kontakta Martin Ånestrand om du undrar över något, 0510-48 52 31 eller martin.anestrand@svenskakyrkan.se