Meny

Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

Järpås församling

 

Öppet hus

Ett antal eftermiddagar per termin anordnas Öppet hus i Järpås församlingshem med fikaservering, underhållning, sång och gemenskap. 
Vårens datum: 11/2, 10/3, 7/4 och 12/5.

Kållands-Råda församling

Sopplunch

Torsdagar ojämna veckor serveras det Sopplunch i Råda församlingshem. Vi börjar kl 12 med en stunds andrum. Om vill vara med och koka soppa, duka med mera så kontakta Monika Karlsson 0510-48 52 30. Vårens första sopplunch är den 30/1.

Tisdagsträff

Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, fikar och har olika aktiviteter. Bland annat tillvaratar vi gamla lakan för att tillverka bandage som sedan skickas till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa. Vi arbetar med papperstapeter som bland annat blir förpackningar till stearinljus vilka sedan säljs. Här finns också vårt stick-café där man tar med sig sitt eget handarbete.

Gruppen stöder Svenska kyrkans internationella arbete genom ”Act - Svenska kyrkan”.

Vi samlas i Råda församlingshem tisdagar kl. 17-19.
Vi tar gärna emot gamla rena lakan! Dessa går bra att lämna i Råda församlingshem.

Kontaktperson är diakon Lili Granlund: Tel: 0510-485233 eller lili.granlund@svenskakyrkan.se

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv med andra.
Vi samlas i Mellby kyrkstuga tisdagar ojämna veckor kl. 18-20.

Gruppen träffas ett antal tisdagar varannan vecka.
För info o anmälan kontakta komminister Anna-Karin Widnersson 0510-485220 eller anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se

Söndagsträff

Söndagsträffsgruppen träffas den sista söndagen varje månad mellan 14.30-16 i Råda församlingshem. Dessa träffar är riktade till personer med någon form av funktionsvariationer och deras assistenter/anhöriga.

Mellby dagträff

Dagträffen är en öppen mötesplats för daglediga där vi samtalar, fikar och lyssnar på berättelser i Mellby kyrkstuga kl. 14.30. Vårens datum meddelas inom kort.

Verksamheter på Bräddegården

Andakter kl. 14.30 torsdagar udda veckor.
Vi har även olika form av aktiviteter på Bräddegårdens äldreboende.
Rullstolsvandring tillsammans med LVSK (Lidköpings vintersportklubb) tisdagar kl 10.30.

Örslösa församling

Café Grace

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar tillsammans.

Måndagar i Örslösa kyrka kl 9.30- 11.

Tisdagar ojämna veckor i Tuns församlingshem kl 14-15.30 till och med 25/2.
Från och med mars månad byter vi dag och tid till torsdag förmiddag kl 9.30-11, ojämna veckor.

Om du vill ha ett terminsschema utskickat kan du kontakta Erika Hellström, 0727-414988.

 

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv.
Vi samlas i Söne kyrkstuga torsdagar jämna veckor kl.18.30-20.30.
För info kontakta diakon Lili Granlund 0510-48 52 33, lili.granlund@svenskakyrkan.se