Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

Järpås församling

 

Öppet hus

Ett antal eftermiddagar per termin anordnas Öppet hus i Järpås församlingshem med fikaservering, underhållning, sång och gemenskap. 

Bibelsamtal

Vi samtalar om livet och bibeltexter utifrån kyrkoåret. Vi träffas i Järpås församlingshem kl. 18.30-20 följande torsdagar; 17/9, 15/10, 12/11 och 10/12.
Kontakt: Mats Bengtsson 0510-48 52 14 mats.bengtsson@svenskakyrkan.se

Kållands-Råda församling

Sopplunch

Sopplunch med Corona-anpassning:
- tills vidare kan vi erbjuda sopplunch till 25 gäster
- servering vid borden
- anmälan till Monika Karlsson, församlingsvärdinna, genom sms 070-231 40 54 fram till kl. 10.00 samma dag.

Soppluch serveras på torsdagar kl. 12 udda veckor i Råda församlingshem. Vi börjar med en stunds andrum med musik kl. 12 och därefter serveras maten.
Vill du veta vilken soppa som serveras ett visst datum kan du titta i almanackan.

Höstens första sopplunch serveras den 10 september.

Om du är intresserad av att hjälpa till att duka m.m. kan du kontakta Monika Karlsson, 0510-48 52 30.

Välkommen till en trevlig gemenskap kring matborden.

Sång- och samtalsgrupp

En samtalskväll med utgångspunkt från böner och psalmer ur Caroline Krooks bok "Lek och Allvar". Du behöver ej ha läst boken innan, den finns att köpa i församlingshemmet.
Vi ses i Råda församlingshem vid fyra tillfällen i höst, 8/9, 6/10, 3/11 och 1/12. Du kan delta alla fyra gånger eller de gånger du kan.
Var och en tar med eget fika och vi tänker på att hålla avstånd.
Anmäl senast dagen innan via mail eller telefon till: solveig.b.johansson@gmail.com eller 070-679 60 21.

Söndagsträff

Söndagsträffsgruppen träffas den sista söndagen varje månad mellan 14.30-16 i Råda församlingshem. Dessa träffar är riktade till personer med någon form av funktionsvariationer och deras assistenter/anhöriga.

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv med andra. Gruppen träffas i Mellby kyrkstuga ett antal tisdagar varannan vecka.
För info o anmälan kontakta komminister Anna-Karin Widnersson 0510-48 52 20 eller anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se

Tisdagsträff

Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, fikar och har olika aktiviteter.  Vi samlas i Råda församlingshem tisdagar kl. 17-19.

Höstens tisdagsträffar sker under "corona-anpassade" former.
Ta med dig ett eget arbete, t ex sticka, virka, sy eller liknande.
Vi arbetar med bl a pappersmaterial som tillhandahålls av församlingen.
V tillvaratar gamla lakan för att tillverka bandage som sedan skickas till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa.
Vi placerar ut stolar så avstånd kan hållas.
Ta med egen smörgås/frukt. Kaffe/te finns.
Gruppen stöder Svenska kyrkans internationella arbete genom ”Act - Svenska kyrkan”.
Kontaktperson är diakon Lili Granlund: Tel: 0510-485233 eller lili.granlund@svenskakyrkan.se

Välkommen du som kan, vill och har möjlighet!

Om du klickar här kan du läsa en tidningsartikel ur ”Sändaren”. Den handlar om hur sjukvårdsmaterial, däribland de bandage som tillverkas på tisdagsträffen, kommit fram till Kongo Kinshasa.

Verksamheter på Bräddegården

Andakter kl. 14.30 torsdagar udda veckor.
Vi har även olika form av aktiviteter på Bräddegårdens äldreboende.
Rullstolsvandring tillsammans med LVSK (Lidköpings vintersportklubb) tisdagar kl 10.30.

Örslösa församling

Café Grace

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar tillsammans.

Vi mjukstartar höstterminen med träffar utomhus då du tar med egen stol. Vi bjuder på kaffe och våffla samt andakt och sång. Vi håller avstånd och sitter glest och har kläder efter väder, men vid regn ställer vi in. 

Måndag 31/8 och 14/9 i Örslösa prästgårds trädgård kl 10-11.30.

Tisdag 1/9 och 15/9 i Tuns församlingshems trädgård kl 10-11.30.

Om du undrar något kan du kontakta Erika Hellström, 0727-414988.

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv.
Vi samlas i Söne kyrkstuga torsdagar jämna veckor kl.18.30-20.30 med start den 17/9.
För info kontakta diakon Lili Granlund 0510-48 52 33, lili.granlund@svenskakyrkan.se