Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

Järpås församling

Bibelsamtal

Alla som är nyfikna på Bibeln och kyrkans tro är välkomna. Vi samlas i Järpås församlingshem på tisdagar kl. 18.30 för bibelsamtal. Vårens datum: 22/1, 19/2, 19/3, 16/4 och 21/5.

 

Öppet hus

Ett antal eftermiddagar per termin anordnas Öppet hus i Järpås församlingshem med fikaservering, underhållning, sång och gemenskap. Vårens datum: 12/2, 12/3, 9/4 och 14/5.

Kållands-Råda församling

Sopplunch

Torsdagar ojämna veckor serveras det Sopplunch i Råda församlingshem kl.12.15. Vi börjar kl 12 med en stunds andrum med klassisk pianomusik och diktläsning. Om du är intresserad att hjälpa till att koka soppan så kontakta Monika Karlsson 0510-48 52 30.

Tisdagsträff

Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, fikar och har olika aktiviteter. Bland annat river vi bandage som sedan skickas till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa. Vi kan även vika pappersförpackningar till ljus som säljs vid olika tillfällen då behållningen går till välgörande ändamål. Vi har även Stick-café då man tar med sig sitt eget handarbete.

Vi samlas i Råda församlingshem tisdagar kl. 17-19.

Vi tar gärna emot gamla lakan. Dessa går bra att lämna i Råda församlingshem.

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv med andra.
Vi samlas i Mellby kyrkstuga tisdagar ojämna veckor kl. 18-20. (Lennart Börjeson)

Gruppen träffas ett antal tisdagar varannan vecka.
För info och anmälan kontakta diakon Lili Granlund, 0510-48 52 33.

Söndagsträff

Söndagsträffsgruppen träffas den sista söndagen varje månad mellan 14.30-16 i Råda församlingshem. Dessa träffar är riktade till personer med någon form av funktionsvariationer och deras assistenter/anhöriga.

Mellby dagträff

Dagträffen är en öppen mötesplats för daglediga där vi samtalar och fikar och lyssnar på berättelser. I vår samlas vi tisdagarna 26/2, 26/3 och 23/4 i Mellby kyrkstuga kl. 14.30.

Verksamheter på Bräddegården

Vi har även olika form av aktiviteter på Bräddegårdens äldreboende.
Rullstolsvandring tillsammans med LVSK tisdagar kl 10.30.
Andakter kl.14.30 torsdagar udda veckor.

Örslösa församling

Café Grace

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar tillsammans.

Måndagar i Örslösa kyrka kl 9.30- 11.
Tisdagar ojämna veckor i Tuns församlingshem kl 9.30-11.

Café Grace-gudstjänst

Detta är en torsdagsgudstjänst som leds av Anna Sandberg och Erika Hellström.
Vi startar alltid med kaffe kl. 17.45 och kl. 18 börjar gudstjänsten.
Vårens datum är 24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 23/5 och den 17/6 är det avslutning på Svalnäs kl. 10 då man får ta med egen kaffekorg.

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv med andra.
Vi samlas i Söne torsdagar ojämna veckor kl.18.30-20.30. Vi börjar med en enkel mässa i kyrkan och fortsätter sedan i kyrkstugan.

Gruppen träffas ett antal torsdagar varannan vecka.
För info och anmälan kontakta präst Josef Ekesryd, 0510-48 52 31.

Gudstjänstgrupp

Vill du vara med och utforma och planera gudstjänst? Då kan detta vara något för dig. Under våren börjar vi med en gudstjänstgrupp i Tun då vi planerar ett antal mässor i som kommer att vara i Tuns kyrka. Träffas och planerar gör vi i Tuns församlingshem.

För info och anmälan kontakta präst Josef Ekesryd, 0510-48 52 31.