Vuxenverksamhet

Inom Södra Kållands pastorat finns ett flertal olika aktiviteter för vuxna och äldre.

BASEN

Basen, som vill ge en grundläggande undervisning i kristen tro, kommer under höstterminen att handla om Gamla testamentets böcker. Under tre träffar går vi översiktligt igenom Gamla testamentets historiska, profetiska och poetiska böcker utifrån tillkomst och innehåll. 

Tid och plats:
18/10 kl. 18.30 i Råda församlingshem
2/11 kl. 18.30 i Järpås församlingshem
17/11 kl. 18.30 i Örslösa kyrka

Ansvarig präst: Markus Hagberg, 0510-48 52 35

 

Järpås församling

 

Öppet hus

Tisdagar ojämna veckor kl. 14-16.

På tisdag eftermiddagar varannan vecka anordnas Öppet hus i Järpås församlingshem med fikaservering, underhållning, sång och gemenskap. 

Kontakt: Carina Hyrsky 0510-48 52 17

Bibelsamtal

Vi samtalar om livet och bibeltexter utifrån Jesu liknelser. Vi träffas i Järpås församlingshem kl. 18.30-20 följande tisdagar; 21/9 och 30/11.

Dessa bibelsamtal är öppna för alla och leds av Johnny Hagberg.


Kontakt: Johnny Hagberg 0510-48 52 15

Kållands-Råda församling

Sopplunch - pausad tills vidare

Vi börjar med en stunds andrum med musik och därefter serveras soppa.
Välkommen till en trevlig gemenskap kring matborden.

Promenad & Prat

Klä dig efter väder så träffas vi utanför Råda församlingshem måndagar jämna veckor klockan 10.00 där vi gör en fikabeställning och delar upp oss i promenadgrupper utifrån våra fysiska förutsättningar och önskemål.
​Vi är ute i ungefär en timme och återkommer sedan till församlingshemmet för en kopp kaffe och andakt.
​Gemenskapen är slut senast klockan 11.30.
Ingen anmälan.
Om du undrar någonting, kontakta Anna-Karin Widnersson på mail anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se eller telefon 0510-48 52 20.

Tala tro

Vi fikar, och under hösten samtalar vi om Jesu liknelser. Gruppen träffas i Mellby kyrkstuga måndagar ojämna veckor klockan 10-12. 
För info o anmälan kontakta komminister Anna-Karin Widnersson 0510-48 52 20 eller anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se

Tisdagsträff

Tisdagsträffen är en öppen mötesplats där vi samtalar, fikar och har olika aktiviteter.  Vi samlas i Råda församlingshem tisdagar kl. 17-19.

Ta med dig ett eget arbete, t ex sticka, virka, sy eller liknande.
Vi tillvaratar gamla lakan för att tillverka bandage som sedan skickas till ett sjukhus i Kongo-Kinshasa.
Vi placerar ut stolar så avstånd kan hållas.
Enkelt fika serveras till självkostnadspris.
Gruppen stöder Svenska kyrkans internationella arbete genom ”Act - Svenska kyrkan”.
Kontaktperson är Anna-Karin Widnersson: Tel: 0510-485220 eller anna-karin.widnersson@svenskakyrkan.se 

Välkommen du som kan, vill och har möjlighet!

Om du klickar här kan du läsa en tidningsartikel ur ”Sändaren”. Den handlar om hur sjukvårdsmaterial, däribland de bandage som tillverkas på tisdagsträffen, kommit fram till Kongo Kinshasa.

Verksamheter på Bräddegården

Andakter kl. 15.00 torsdagar udda veckor.
Vi har även olika form av aktiviteter på Bräddegårdens äldreboende (för tillfället pausade.)

Örslösa församling

Café Grace

En öppen mötesplats för daglediga där vi fikar och samtalar i mysig miljö. Varje träff avslutas med en kort andakt och sång. Vid några tillfällen är det gudstjänst kl. 10.30.

Måndagar i Örslösa kyrka kl 9.30-11. 

Tisdagar ojämn vecka i Tuns församlingshem kl 9.30-11.

Om du undrar något kan du kontakta Erika Hellström, 0510-48 52 02 eller Linda Bjelkeflo, 0510-48 52 06.

Tala tro - dela liv

En samtalsgrupp för alla er som vill dela tankar och erfarenheter om just tro och liv.
Vi samlas i Söne kyrkstuga, torsdagar jämna veckor kl. 18.30.

Kontakta Martin Ånestrand om du undrar över något, 0510-48 52 31.